Biuletyn Informacji Publicznej

Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu

Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu

TYTUŁ PROJEKTU:

Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu.

DOFINANSOWANIE:

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA:

IX Wysoka jakość edukacji

DZIAŁANIE:

9.1 Rozwój edukacji

PODDZIAŁANIE:

9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.09.01.01-16-0013/19

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

2020r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

187 757,50PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

178 369,62 PLN

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

06.2020 - 03.2022

ZAKRES:

Projekt zakłada szereg komplementarnych działań na rzecz podniesienia jakości edukacji
w Gminie Kędzierzyn-Koźle poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w publicznych szkołach podstawowych. Obejmuje docelowo dwie placówki szkolne, w których zdiagnozowano potrzebę wyposażenia pracowni w narzędzia TIK oraz

podniesienia kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. Dyrektorzy szkół przeprowadzili kompleksowe diagnozy obejmujące wnioski
z przeprowadzonego przeglądu inwentarza i oceny stanu technicznego wyposażenia pracowni oraz najważniejsze potrzeby wychowanków i nauczycieli w wybranym obszarze tematycznym.

Projekt stanowi kontynuację rozpoczętego w 2018r. projektu pn. „Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu” (Nr umowy: RPOP.09.01.01-16-

0014/18-00) i uzupełnia dotychczas podjęte działania o zastosowanie TIK w różnych dziedzinach edukacji elementarnej. Dzięki temu dyrektorzy placówek, nauczyciele oraz pracownicy

koordynujący zyskali cenne doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Zakupione wyposażenie będzie dostosowane do odpowiedniego etapu edukacyjnego
i zaadresowane do dzieci w wieku szkolnym oraz nauczycieli. Diagnozy zawierają informacje dotyczące zapotrzebowania na zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli (kursy, szkolenia).

Projekt wspiera dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych. Edukacja na etapie szkół podstawowych wychodzi naprzeciw potrzebom wynikającym ze zmieniającego się otoczenia, globalizacji oraz przepływu informacji, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju młodzieży, która wkroczy na kolejne etapy nauki,
a w konsekwencji również na rynek pracy.

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon projekt_psp15_kk2.pdf1.74 MB

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel