Biuletyn Informacji Publicznej

Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego

Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako  podstawa rozwoju lokalnego

Projekt współfinansowany w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 -2021 oraz 15% z budżetu państwa

TYTUŁ PROJEKTU:

„Dugnad” w Kędzierzynie Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

85%   ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 -2021

15%   ze środków  budżetu państwa

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

2021-12-16

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

18 930 287,71 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

REALIZATORZY PROJEKTU ORAZ PARTNERZY PROJEKTU:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu, Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu

Stowarzyszenie Europa Iuvenis, Klub Sportowy „KOZIOŁEK”, Kędzierzyńsko-Kozielski-Park Przemysłowy sp. z o.o.

OKRES REALIZACJI:

od 01-10-2021 do 30-04-2024

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

1. Stworzenie zupełnie nowej przestrzeni dla aktywności społecznej poprzez modernizację budynku po Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu. W rezultacie dostosowania części budynku do prowadzenia działalności społecznej, uruchomione zostaną: Gminne Centrum Seniora, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Pasja ponad czasem, Sala wystawienniczo-konferencyjna. Zaadaptowany na cele społeczne zostanie również teren przyległy do budynku. W obiekcie po byłej PSP6 powstaną również mieszkania wspomagane.

2. Modernizacja Domu Kultury „Chemik” na potrzeby osób niepełnosprawnych, co umożliwi tej grupie osób korzystanie z oferty kulturalnej i udział w przedsięwzięciach realizowanych w obiekcie. DK Chemik w obecnej sytuacji dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych tylko poprzez istnienie podjazdu dla wózków inwalidzkich. Żadna z toalet nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, co znacząco utrudnia bądź całkowicie uniemożliwia korzystanie przez osoby niepełnosprawne z oferty głównego ośrodka kulturalnego w mieście .

3. Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej dedykowanego wsparciu realizacji obowiązku ustawowego w zakresie kontroli zarządczej ma na celu zintensyfikowanie komunikacji (wymiany informacji, szybkiego reagowania na istotne działania) i w konsekwencji efektywniejszego, skuteczniejszego i oszczędniejszego realizowania zadań i celów Gminy.

4. Szereg działań tzw. „miękkich”, w tym: włączenie społeczne poprzez działania integracyjne w formule Dugnad (m.in. warsztaty terapeutyczno-integracyjne dla dzieci
z niepełnosprawnościami), warsztaty edukacyjno-kulturalne na rzecz włączenia społecznego osób starszych (m.in.: warsztaty ceramiczne, witrażowe, ogrodnicze, krawieckie), utworzenie sekcji piłki nożnej dziewcząt, bowlingu i szkółki kajakowej, zawody skatingowe, mityng lekkoatletyczny z udziałem osób niepełnosprawnych, koncert Czterech Kultur, program szczepienia ochronnego przeciwko HPV, kampania ekologiczno-kulturalna (w tym m.in. rejsy statkiem po Odrze i spotkania dot. ekologii z udziałem tłumacza języka migowego), podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji publicznej, kampania informacyjno-promocyjna, upowszechnianie dobrych praktyk. Partnerzy projektu realizować będą przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży tj. „Kędzierzyńsko-Kozielską Olimpiadę Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej”, dla amatorów ruchu: „Zimowo-wiosenne bieganie dla zdrowia” a także dla osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych lub nabyciem nowych uprawnień, kompetencji: „Centrum Doradztwa Szkoleniowego – kompetentne kadry na rynku pracy”.

Szczegóły dot. realizacji projektu na stronie https://kedzierzynkozle.pl/pl/strona/rozwoj-lokalny-0

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Maj 2024 (środa)
Events of the day 2 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 3 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 4 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 5 Maj 2024 (niedziela)
6
Events of the day 7 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 8 Maj 2024 (środa)
Events of the day 11 Maj 2024 (sobota)
12
Events of the day 14 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 15 Maj 2024 (środa)
Events of the day 16 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 17 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 18 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 19 Maj 2024 (niedziela)
20
21
Events of the day 22 Maj 2024 (środa)
Events of the day 23 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 24 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 25 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 26 Maj 2024 (niedziela)
27
28
29
30
Events of the day 31 Maj 2024 (piątek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel