Biuletyn Informacji Publicznej

Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego

Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako  podstawa rozwoju lokalnego

Projekt współfinansowany w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa

TYTUŁ PROJEKTU:

„Dugnad” w Kędzierzynie Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

85%   ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

15%   ze środków  budżetu państwa

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

2021-12-16

WARTOŚĆ PROJEKTU:

18.628.053,74 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

15 328 498,86 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

REALIZATORZY PROJEKTU ORAZ PARTNERZY PROJEKTU:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu, Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu

Stowarzyszenie Europa Iuvenis, Klub Sportowy „KOZIOŁEK”, Kędzierzyńsko-Kozielski-Park Przemysłowy sp. z o.o.

OKRES REALIZACJI:

od 01-10-2021 do 30-04-2024

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

1. Stworzenie zupełnie nowej przestrzeni dla aktywności społecznej poprzez modernizację budynku po Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu. W rezultacie dostosowania części budynku do prowadzenia działalności społecznej, uruchomione zostaną: Gminne Centrum Seniora, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Pasja ponad czasem, Sala wystawienniczo-konferencyjna. Zaadaptowany na cele społeczne zostanie również teren przyległy do budynku. W obiekcie po byłej PSP6 powstaną również mieszkania wspomagane.

2. Modernizacja Domu Kultury „Chemik” na potrzeby osób niepełnosprawnych, co umożliwi tej grupie osób korzystanie z oferty kulturalnej i udział w przedsięwzięciach realizowanych w obiekcie. DK Chemik w obecnej sytuacji dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych tylko poprzez istnienie podjazdu dla wózków inwalidzkich. Żadna z toalet nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, co znacząco utrudnia bądź całkowicie uniemożliwia korzystanie przez osoby niepełnosprawne z oferty głównego ośrodka kulturalnego w mieście .

3. Zakup i montaż oranżerii przy DDP „Magnolia” i Publicznym Przedszkolu nr 13 wraz
z prowadzeniem terapii międzypokoleniowej (seniorów oraz dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolonej oraz z ośrodka kuratorskiego), poprzez prace ogrodowe, pielęgnację
i ochronę roślin – tzw. hortiterapię.

4. Przebudowa ul. A. Głowackiego na wielofunkcyjną przestrzeń publiczną.

5. Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej dedykowanego wsparciu realizacji obowiązku ustawowego w zakresie kontroli zarządczej ma na celu zintensyfikowanie komunikacji (wymiany informacji, szybkiego reagowania na istotne działania) i w konsekwencji efektywniejszego, skuteczniejszego i oszczędniejszego realizowania zadań i celów Gminy.

6. Szereg działań tzw. „miękkich”, w tym: włączenie społeczne poprzez działania integracyjne w formule Dugnad (m.in. warsztaty terapeutyczno-integracyjne dla dzieci
z niepełnosprawnościami), warsztaty edukacyjno-kulturalne na rzecz włączenia społecznego osób starszych (m.in.: warsztaty ceramiczne, witrażowe, ogrodnicze, krawieckie), odbudowanie niezależności poprzez wsparcie asystenta społecznego, utworzenie sekcji piłki nożnej dziewcząt, bowlingu i szkółki kajakowej, zawody skatingowe, mityng lekkoatletyczny z udziałem osób niepełnosprawnych, koncert Czterech Kultur, wsparcie osób aktywnych zawodowo w sprawowaniu opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz starszymi w środowisku lokalnym poprzez system teleopieki, program szczepienia ochronnego przeciwko HPV, kampania ekologiczno-kulturalna (w tym m.in. rejsy statkiem po Odrze i spotkania dot. ekologii z udziałem tłumacza języka migowego), podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji publicznej, kampania informacyjno-promocyjna, upowszechnianie dobrych praktyk. Partnerzy projektu realizować będą przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży tj. „Kędzierzyńsko-Kozielską Olimpiadę Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej”, dla amatorów ruchu: „Zimowo-wiosenne bieganie dla zdrowia” a także dla osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych lub nabyciem nowych uprawnień, kompetencji: „Centrum Doradztwa Szkoleniowego – kompetentne kadry na rynku pracy”.

Szczegóły dot. realizacji projektu na stronie https://kedzierzynkozle.pl/pl/strona/rozwoj-lokalny-0

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
1
Events of the day 2 Grudzień 2023 (sobota)
Events of the day 3 Grudzień 2023 (niedziela)
Events of the day 4 Grudzień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 5 Grudzień 2023 (wtorek)
Events of the day 6 Grudzień 2023 (środa)
Events of the day 7 Grudzień 2023 (czwartek)
Events of the day 8 Grudzień 2023 (piątek)
Events of the day 9 Grudzień 2023 (sobota)
Events of the day 10 Grudzień 2023 (niedziela)
Events of the day 11 Grudzień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 12 Grudzień 2023 (wtorek)
Events of the day 13 Grudzień 2023 (środa)
Events of the day 14 Grudzień 2023 (czwartek)
15
Events of the day 16 Grudzień 2023 (sobota)
Events of the day 17 Grudzień 2023 (niedziela)
Events of the day 18 Grudzień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 19 Grudzień 2023 (wtorek)
Events of the day 21 Grudzień 2023 (czwartek)
22
Events of the day 23 Grudzień 2023 (sobota)
24
25
26
Events of the day 27 Grudzień 2023 (środa)
Events of the day 28 Grudzień 2023 (czwartek)
Events of the day 29 Grudzień 2023 (piątek)
Events of the day 30 Grudzień 2023 (sobota)
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel