Biuletyn Informacji Publicznej

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

TYTUŁ PROJEKTU:

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

OŚ PRIORYTETOWA:

3.2. Efektywność energetyczna

DZIAŁANIE:

3.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.03.02.01-16-0014/17-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

13.12.2017

WARTOŚĆ PROJEKTU:

24 402 238,86

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

14 946 206,01 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn - Koźle

OKRES REALIZACJI:

22.04.2016 – 30.09.2020

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez 13 jednostek samorządu terytorialnego i ma charakter zintegrowany. Obejmie głęboką termomodernizację 16 budynków użyteczności publicznej usytuowanych na obszarze Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, w tym jednego obiektu zabytkowego - budynku filii Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, zlokalizowanego w Szymiszowie, przy ul. Strzeleckiej 2, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem: 1047/65 w dniu 25.06.1965 r., objętego ochroną konserwatorską. Zakres zaplanowanych prac termomodernizacyjnych został określony na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych i obejmuje m. in.: prace budowlane związane z ociepleniem przegród pionowych i poziomych budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wymianę i modernizację systemów c.o., wymianę źródeł ciepła na efektywne energetycznie, w tym instalację odnawialnych źródeł energii – pomp ciepła, wymianę i modernizację systemów c. w. u. – w tym poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, montaż systemów AKPiA w celu optymalizacji zarządzania energią, montaż lub modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację energooszczędnego oświetlenia LED, montaż ogniw fotowoltaicznych. Produktami projektu będą:  Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 16 szt., Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 2 szt. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 14 szt., Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,0116 MWe, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,82 MWt, Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 30 439,39 m2.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Najbliższe wydarzenie

Brak nadchodzących wydarzeń

Brak nadchodzących wydarzeń

Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel