Biuletyn Informacji Publicznej

Rozbudowa drogi gminnej – ul. Żabienieckiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap II

Tytuł projektu:

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Żabienieckiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap II”

Nazwa programu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr RFRD/2021/G/22/U/2022

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

07.04.2022 r.

Wartość projektu:

1.654.850,49 PLN – całkowita wartość zadania

1.638.985,74 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

819.492,87 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

Kwiecień-październik 2022 r.

 

 

Zakres inwestycji:

Zakres przewidywanych prac w ramach zadania

Parametry

Jezdnia

3486 m2

Pobocza

0

Chodniki

1160 m2

Ścieżki rowerowe

1030 m2

Ścieżki rowerowe, z których mogą korzystać piesi (tzw. ciągi pieszo - rowerowe)

0

Przejścia dla pieszych

TAK

Oznakowanie Pionowe (liczba tablic/liczba słupków - wybrać właściwe)

 TAK/ TAK

Oznakowanie poziome

TAK

Odwodnienie drogi

TAK

Oświetlenie drogi

TAK

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
Events of the day 1 luty 2023 (środa)
Events of the day 2 luty 2023 (czwartek)
Events of the day 3 luty 2023 (piątek)
Events of the day 4 luty 2023 (sobota)
Events of the day 5 luty 2023 (niedziela)
6
7
8
9
10
Events of the day 11 luty 2023 (sobota)
Events of the day 12 luty 2023 (niedziela)
13
Events of the day 14 luty 2023 (wtorek)
15
16
Events of the day 17 luty 2023 (piątek)
  • Event of the day 17 luty 2023 (piątek): Ice Party
Events of the day 18 luty 2023 (sobota)
Events of the day 19 luty 2023 (niedziela)
20
21
22
23
24
Events of the day 25 luty 2023 (sobota)
Events of the day 26 luty 2023 (niedziela)
27
28
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel