Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowa Gmina

 

Cyfrowa Gmina

TYTUŁ PROJEKTU:

„Cyfrowa Gmina”

NAZWA PROGRAMU:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności.

NUMER UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY:

Grant w projekcie „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21, umowa o powierzenie grantu o numerze 3223/1/2021

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

21.01.2022r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

100 000,00 zł

KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH:

100 000,00 zł  

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

100 000,00 zł (co stanowi 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych)

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

styczeń 2022 – lipiec 2023r..

CEL:

Doskonalenie jakości oraz monitorowanie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

Celem realizacji grantu jest poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Na poprawę składać się będą następujące kroki:

  • ocena, audyt wdrożonych środków bezpieczeństwa i wprowadzonych procedur oraz dokumentacji bezpieczeństwa;
  • szkolenia pracowników dotyczących zagrożeń w sieci;
  • wdrożenie/aktualizacja systemu do zarządzania infrastrukturą IT;
  • uruchomienie usługi SOC dla kluczowych elementów sieciowych świadczonych usług teleinformatycznych oraz przegląd ważnych systemów pod kątem błędów
    w konfiguracji oraz optymalizacji ich działania.

Szkolenia dotyczyć będą podstaw cyberbezpieczeństwa w tym między innymi: zagrożeń
w cyberprzestrzeni; mechaniki ataku z wykorzystaniem socjotechniki; bezpiecznego korzystania
z mediów społecznościowych; zagrożeń w obszarze bankowości, skimming, phishing bankowy, vishing - jak ich uniknąć, płatności elektronicznych; haseł - ich znaczenia i tworzenia, przechowywania, metody budowy bezpiecznego hasła; ataków typu ransomware, mechanika, zagrożenia; bezpieczeństwa pracy zdalnej; reagowanie na zagrożenia.

Wszystkie powyższe działania wzmocnią cyfrową odporność na zagrożenia z jakimi Urząd Miasta
w Kędzierzynie-Koźlu codziennie się mierzy oraz zwiększy świadomość występujących zagrożeń wśród urzędników, co również zmniejszy ryzyko zagrożenia.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Maj 2024 (środa)
Events of the day 2 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 3 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 4 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 5 Maj 2024 (niedziela)
6
Events of the day 7 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 8 Maj 2024 (środa)
Events of the day 11 Maj 2024 (sobota)
12
Events of the day 14 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 15 Maj 2024 (środa)
Events of the day 16 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 17 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 18 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 19 Maj 2024 (niedziela)
20
21
Events of the day 22 Maj 2024 (środa)
Events of the day 23 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 24 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 25 Maj 2024 (sobota)
26
27
28
29
30
Events of the day 31 Maj 2024 (piątek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel