Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowa Gmina

 

Cyfrowa Gmina

TYTUŁ PROJEKTU:

„Cyfrowa Gmina”

NAZWA PROGRAMU:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności.

NUMER UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY:

Grant w projekcie „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21, umowa o powierzenie grantu o numerze 3223/1/2021

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

21.01.2022r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

100 000,00 zł

KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH:

100 000,00 zł  

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

100 000,00 zł (co stanowi 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych)

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

styczeń 2022 – lipiec 2023r..

CEL:

Doskonalenie jakości oraz monitorowanie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

Celem realizacji grantu jest poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Na poprawę składać się będą następujące kroki:

  • ocena, audyt wdrożonych środków bezpieczeństwa i wprowadzonych procedur oraz dokumentacji bezpieczeństwa;
  • szkolenia pracowników dotyczących zagrożeń w sieci;
  • wdrożenie/aktualizacja systemu do zarządzania infrastrukturą IT;
  • uruchomienie usługi SOC dla kluczowych elementów sieciowych świadczonych usług teleinformatycznych oraz przegląd ważnych systemów pod kątem błędów
    w konfiguracji oraz optymalizacji ich działania.

Szkolenia dotyczyć będą podstaw cyberbezpieczeństwa w tym między innymi: zagrożeń
w cyberprzestrzeni; mechaniki ataku z wykorzystaniem socjotechniki; bezpiecznego korzystania
z mediów społecznościowych; zagrożeń w obszarze bankowości, skimming, phishing bankowy, vishing - jak ich uniknąć, płatności elektronicznych; haseł - ich znaczenia i tworzenia, przechowywania, metody budowy bezpiecznego hasła; ataków typu ransomware, mechanika, zagrożenia; bezpieczeństwa pracy zdalnej; reagowanie na zagrożenia.

Wszystkie powyższe działania wzmocnią cyfrową odporność na zagrożenia z jakimi Urząd Miasta
w Kędzierzynie-Koźlu codziennie się mierzy oraz zwiększy świadomość występujących zagrożeń wśród urzędników, co również zmniejszy ryzyko zagrożenia.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
1
Events of the day 2 Grudzień 2023 (sobota)
Events of the day 3 Grudzień 2023 (niedziela)
Events of the day 4 Grudzień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 5 Grudzień 2023 (wtorek)
Events of the day 6 Grudzień 2023 (środa)
Events of the day 7 Grudzień 2023 (czwartek)
Events of the day 8 Grudzień 2023 (piątek)
Events of the day 9 Grudzień 2023 (sobota)
Events of the day 10 Grudzień 2023 (niedziela)
Events of the day 11 Grudzień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 12 Grudzień 2023 (wtorek)
Events of the day 13 Grudzień 2023 (środa)
Events of the day 14 Grudzień 2023 (czwartek)
15
Events of the day 16 Grudzień 2023 (sobota)
Events of the day 17 Grudzień 2023 (niedziela)
Events of the day 18 Grudzień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 19 Grudzień 2023 (wtorek)
Events of the day 21 Grudzień 2023 (czwartek)
22
Events of the day 23 Grudzień 2023 (sobota)
24
25
26
Events of the day 27 Grudzień 2023 (środa)
Events of the day 28 Grudzień 2023 (czwartek)
Events of the day 29 Grudzień 2023 (piątek)
Events of the day 30 Grudzień 2023 (sobota)
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel