Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa drogi gminnej – ul. Juliusza Słowackiego w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi gminnej – ul. Juliusza Słowackiego w Kędzierzynie-Koźlu”

Nazwa programu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr RFRD/2021/G/25/U/2022

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

07.04.2022 r.

Wartość projektu:

1.547.650,96 PLN – całkowita wartość zadania

1.414.200,20 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

707.100,10 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

Czerwiec 2022 – grudzień 2022 r.

 

 

Zakres inwestycji:

Zakres przewidywanych prac w ramach zadania

Parametry zgodnie

Jezdnia

780 m2

Pobocza

254 m2

Chodniki

548 m2

Ścieżki rowerowe

0

Ścieżki rowerowe, z których mogą korzystać piesi (tzw. ciągi pieszo - rowerowe)

0

Przejścia dla pieszych

NIE

Oznakowanie Pionowe (liczba tablic/liczba słupków - wybrać właściwe)

TAK/TAK

Oznakowanie poziome

TAK

Odwodnienie drogi

TAK

Oświetlenie drogi

TAK

 

 

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Maj 2024 (środa)
Events of the day 2 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 3 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 4 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 5 Maj 2024 (niedziela)
6
Events of the day 7 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 8 Maj 2024 (środa)
Events of the day 11 Maj 2024 (sobota)
12
Events of the day 14 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 15 Maj 2024 (środa)
Events of the day 16 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 17 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 18 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 19 Maj 2024 (niedziela)
20
21
Events of the day 22 Maj 2024 (środa)
Events of the day 23 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 24 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 25 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 26 Maj 2024 (niedziela)
27
28
29
30
Events of the day 31 Maj 2024 (piątek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel