Biuletyn Informacji Publicznej

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tytuł projektu:

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program operacyjny:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie:

9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

2 lipca 2014

Numer umowy o dofinansowanie:

POIS.09.03.00-00-070/13-00

Wartość projektu:

170.040,00 PLN

Wysokość dofinansowania:

144.534,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

2 maja 2014r.- 30 czerwca 2015r.

Zakres projektu:

W ramach projektu planuje się opracowanie baz danych i planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta, spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych, działania promocyjne oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przewiduje się także równoległą aktualizację „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kędzierzyn-Koźle” w celu zapewnienia spójności polityki energetycznej miasta z planem działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja założeń PGN dla Miasta Kędzierzyn-Koźle będzie skutkować podniesieniem efektywności energetycznej oraz wpłynie na poprawę jakości powietrza na obszarach o odnotowanych przekroczeniach poziomu dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
1
Events of the day 2 kwiecień 2024 (wtorek)
Events of the day 3 kwiecień 2024 (środa)
Events of the day 4 kwiecień 2024 (czwartek)
5
Events of the day 6 kwiecień 2024 (sobota)
7
Events of the day 8 kwiecień 2024 (poniedziałek)
Events of the day 9 kwiecień 2024 (wtorek)
Events of the day 10 kwiecień 2024 (środa)
Events of the day 11 kwiecień 2024 (czwartek)
Events of the day 12 kwiecień 2024 (piątek)
Events of the day 13 kwiecień 2024 (sobota)
Events of the day 14 kwiecień 2024 (niedziela)
Events of the day 15 kwiecień 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 kwiecień 2024 (wtorek)
17
18
Events of the day 19 kwiecień 2024 (piątek)
Events of the day 20 kwiecień 2024 (sobota)
Events of the day 21 kwiecień 2024 (niedziela)
Events of the day 22 kwiecień 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 kwiecień 2024 (wtorek)
Events of the day 24 kwiecień 2024 (środa)
Events of the day 25 kwiecień 2024 (czwartek)
Events of the day 26 kwiecień 2024 (piątek)
Events of the day 27 kwiecień 2024 (sobota)
Events of the day 28 kwiecień 2024 (niedziela)
29
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel