Biuletyn Informacji Publicznej

Rozbudowa i przebudowa Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu - Etap I

Tytuł projektu:

„Rozbudowa i przebudowa Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu - Etap I”.

Nazwa programu:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr PR/G/58/2015/U/18/2016

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

8 grudnia 2016r.

Wartość projektu:

2.267.405,10 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania: 1.133.702,55 PLN - (co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowalnych)

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Partner Projektu:

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Okres realizacji projektu:

04.05.2016 - 10.11.2016r.

Zakres inwestycji:

 • rozbudowa i przebudowa jezdni (prostej) Al. Jana Pawła II do szerokości od 7,0 do 12,0 m, w zależności od lokalizacji jezdni na długości 170 mb,
 • rozbudowa i przebudowa odcinka Al. Jana Pawła II oraz ulic towarzyszących ujętych zakresem robót na łącznej długości 480 mb,
 • budowa 5-wlotowego ronda (1 szt.), na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ul. Grunwaldzką i Karola Miarki
 • budowa jezdni przystanków autobusowych (2 szt.) w rejonie dworca PKP wraz z zadaszonymi peronami dla pieszych (2 szt.),
 • budowa chodników o łącznej powierzchni 2090 m2,
 • budowa ścieżek rowerowych o łącznej długości 240 mb,
 • budowa 6 przejść dla pieszych (w tym 3 szt. oddzielone tzw. azylami),
 • budowa parkingu na 17 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych
 • budowa parkingu dla rowerów (wiaty rowerowe dla 28 rowerów),
 • budowa wysp dzielących (tzw. azyli) – 4 szt.,
 • wykonanie remontu ul. Dworcowej i bezpośrednie włączenie do ronda przy Al. Jana Pawła II,

Integralną częścią projektu byłu opracowania branżowe obejmujące:

 • przebudowę kanalizacji deszczowej i dostosowanie jej do nowej sytuacji drogowej,
 • budowę oświetlania ulicznego,
 • budowę lub odtworzenie elementów małej architektury,
 • przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej jak kable elektro energetyczne, telekomunikacyjne, sieci gazowe, wodociąg, kanalizację sanitarną.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 2 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 3 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 4 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
5
6
7
Events of the day 8 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 9 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 10 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 11 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 12 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 13 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 14 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 15 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 16 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 17 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 18 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 19 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 20 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 21 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 22 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 23 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 24 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 25 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 26 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 27 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 28 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 29 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 30 Wrzesień 2023 (sobota)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel