Biuletyn Informacji Publicznej

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

TYTUŁ PROJEKTU

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

OŚ PRIORYTETOWA

V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE

05.5- Ochrona powietrza

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE

RPOP.05.05.00-16-0012/19-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

27.09.2019r

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu: 792 689,41 zł
Wydatki kwalifikowane 792 689,41 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

269 514,39 zł, co stanowi 34% wydatków kwalifikowanych

BENEFICJENT

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI

2018-10-01 – 2020-12-31

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Przedmiotem projektu jest wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne, a także likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. Gmina planuje udzielać bezpośrednio dotacji mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla, którzy zadeklarują chęć likwidacji starego źródła i wymianę na nowe bardziej ekologiczne. Wnioskodawca przeprowadził ankietyzację na obszarze miasta i zebrał wnioski osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji. W następstwie tej analizy projekt zakłada następujące inwestycje polegające na: - całkowitej likwidacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej - 9 sztuk; - wymianę istniejących indywidualnych źródeł ciepła (opalanych węglem lub biomasą) na ogrzewanie elektryczne, gazowe - 34 sztuki; - całkowitej lub częściowej zamianie istniejących indywidualnych źródeł ciepła na źródła odnawialne (energia wiatru, wody, słońca i geotermalna, pompa ciepła) - 4 sztuki; - całkowitej/częściowej zamianie istniejących indywidualnych źródeł ciepła na źródła odnawialne lub likwidacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej lub wymiany źródeł ciepła na ogrzewanie elektryczne/gazowe - 25 sztuk. W efekcie realizacji projektu do 2020 roku zmodernizowanych zostanie 122 sztuk źródeł ciepła.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
21
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel