Biuletyn Informacji Publicznej

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

TYTUŁ PROJEKTU

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

OŚ PRIORYTETOWA

V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE

05.5- Ochrona powietrza

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE

RPOP.05.05.00-16-0012/19-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

27.09.2019r

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu: 792 689,41 zł
Wydatki kwalifikowane 792 689,41 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

269 514,39 zł, co stanowi 34% wydatków kwalifikowanych

BENEFICJENT

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI

2018-10-01 – 2020-12-31

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Przedmiotem projektu jest wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne, a także likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. Gmina planuje udzielać bezpośrednio dotacji mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla, którzy zadeklarują chęć likwidacji starego źródła i wymianę na nowe bardziej ekologiczne. Wnioskodawca przeprowadził ankietyzację na obszarze miasta i zebrał wnioski osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji. W następstwie tej analizy projekt zakłada następujące inwestycje polegające na: - całkowitej likwidacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej - 9 sztuk; - wymianę istniejących indywidualnych źródeł ciepła (opalanych węglem lub biomasą) na ogrzewanie elektryczne, gazowe - 34 sztuki; - całkowitej lub częściowej zamianie istniejących indywidualnych źródeł ciepła na źródła odnawialne (energia wiatru, wody, słońca i geotermalna, pompa ciepła) - 4 sztuki; - całkowitej/częściowej zamianie istniejących indywidualnych źródeł ciepła na źródła odnawialne lub likwidacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej lub wymiany źródeł ciepła na ogrzewanie elektryczne/gazowe - 25 sztuk. W efekcie realizacji projektu do 2020 roku zmodernizowanych zostanie 122 sztuk źródeł ciepła.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 2 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 3 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 4 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
5
6
7
Events of the day 8 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 9 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 10 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 11 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 12 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 13 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 14 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 15 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 16 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 17 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 18 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 19 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 20 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 21 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 22 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 23 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 24 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 25 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 26 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 27 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 28 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 29 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 30 Wrzesień 2023 (sobota)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel