Biuletyn Informacji Publicznej

Remont drogi gminnej – ul. Pamięci Sybiraków w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

„Remont drogi gminnej – ul. Pamięci Sybiraków w Kędzierzynie-Koźlu”

Nazwa programu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr RFRD/2021/G/24/U/2022

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

07.04.2022 r.

Aneks nr 1 z dnia 18 maja 2022 r.

Aneks nr 2 z 14 grudnia 2022 r.

Wartość projektu:

2.241.088,55 PLN – całkowita wartość zadania

1.927.488,55 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

745.651,62 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

Czerwiec 2022 – Listopad 2022 r.

Zakres inwestycji:

Zakres przewidywanych prac w ramach zadania

Parametry

Jezdnia

1051 m2

Pobocza

0

Chodniki

586 m2

Ścieżki rowerowe

0

Ścieżki rowerowe, z których mogą korzystać piesi (tzw. ciągi pieszo - rowerowe)

0

Przejścia dla pieszych

TAK

Oznakowanie Pionowe (liczba tablic/liczba słupków - wybrać właściwe)

TAK/TAK

Oznakowanie poziome

TAK

Odwodnienie drogi

TAK

Oświetlenie drogi

TAK

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Październik 2023 (niedziela)
Events of the day 2 Październik 2023 (poniedziałek)
Events of the day 3 Październik 2023 (wtorek)
4
5
Events of the day 6 Październik 2023 (piątek)
Events of the day 7 Październik 2023 (sobota)
Events of the day 8 Październik 2023 (niedziela)
Events of the day 9 Październik 2023 (poniedziałek)
Events of the day 10 Październik 2023 (wtorek)
Events of the day 11 Październik 2023 (środa)
Events of the day 12 Październik 2023 (czwartek)
Events of the day 13 Październik 2023 (piątek)
Events of the day 14 Październik 2023 (sobota)
Events of the day 15 Październik 2023 (niedziela)
16
Events of the day 17 Październik 2023 (wtorek)
18
Events of the day 19 Październik 2023 (czwartek)
Events of the day 20 Październik 2023 (piątek)
Events of the day 21 Październik 2023 (sobota)
Events of the day 22 Październik 2023 (niedziela)
23
Events of the day 24 Październik 2023 (wtorek)
25
Events of the day 26 Październik 2023 (czwartek)
27
Events of the day 28 Październik 2023 (sobota)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel