Biuletyn Informacji Publicznej

Cyberbezpieczna Gmina Kędzierzyn-Koźle

Cyberbezpieczna Gmina Kędzierzyn-Koźle

TYTUŁ PROJEKTU:

„Cyberbezpieczna Gmina Kędzierzyn-Koźle”

NAZWA PROGRAMU:

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)

Priorytet:  II Zaawansowane usługi cyfrowe

Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

NUMER UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY:

Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23

Umowa o powierzenie grantu o numerze: FERC.02.02-CS.01-001/23/0811/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

22.04.2024r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

807 633,00 zł

KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH:

807 633,00 zł  

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

718 793,50 zł (co stanowi 89% poniesionych kosztów kwalifikowalnych)

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

luty 2024r. – kwiecień 2026r.

CEL:

w szczególności wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Zwiększenie cyberbezpieczeństwa zarządzanych przez Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu danych

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

Prace na trzech poziomach: organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym.

W obszarze organizacyjnym planowane jest przeprowadzanie corocznych audytów

KRI oraz UoKSC wraz z szacowaniem ryzyka.

W obszarze kompetencyjnym w ramach grantu zostaną przeszkoleni administratorzy z zakresu wdrażanych systemów oraz rozwiązań służących do zapewnienia ochrony cyberbezpieczeństwa.

W ramach obszaru technicznego planowane są między innymi następujące działania:

  • aktualizacja systemu serwerowego
  • zakup 4 punktów dostępowych do sieci wifi
  • zakup zasilaczy awaryjnych UPS zapewniający podtrzymanie zasilania w razie ewentualnych zaników napięcia w sieci energetycznej oraz ochroni stanowiska komputerowe przed zakłóceniami pochodzącymi z tej sieci - przy stanowiskach komputerowych w budynkach gdzie nie ma centralnego UPSa
  • wdrożenie pełnego systemu do backupu składającego się z oprogramowania oraz miejsca do przechowywania
  • odnowienie licencji pakietów bezpieczeństwa oraz systemu XDR
  • zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji internetowych poprzez zakup i wdrożenia specjalistycznego systemu (urządzenia) do ochrony aplikacji wystawionych na „zewnątrz”.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Maj 2024 (środa)
Events of the day 2 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 3 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 4 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 5 Maj 2024 (niedziela)
6
Events of the day 7 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 8 Maj 2024 (środa)
Events of the day 11 Maj 2024 (sobota)
12
Events of the day 14 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 15 Maj 2024 (środa)
Events of the day 16 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 17 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 18 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 19 Maj 2024 (niedziela)
20
21
Events of the day 22 Maj 2024 (środa)
Events of the day 23 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 24 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 25 Maj 2024 (sobota)
26
27
28
29
30
Events of the day 31 Maj 2024 (piątek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel