Biuletyn Informacji Publicznej

Remont i przebudowa krytej pływalni w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

,,Remont i przebudowa krytej pływalni w Kędzierzynie-Koźlu''
(Remont i przebudowa niecki basenowej, stacji uzdatniania wody basenowej, wymiana oświetlenia hali basenowej i instalacji wentylacyjnej szatni oraz hali basenu).

Nazwa programu:

Program Rozwoju Inwestycji Sportowych - Wojewódzkie Wieloletnie Programy Rozwoju Bazy Sportowej

Nr umowy o dofinansowanie:

Umowa nr 2014/0261/2676/SubA/DIS/T

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

01.09.2014 r.

Wartość projektu:

2 439 492,00 zł - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

700 000,00 PLN (co stanowi 28,7 % kosztów kwalifikowalnych)

w roku 2014 – nie więcej niż 650 000,00 zł

w roku 2015 – nie więcej niż 50 000,00 zł

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

05.05.2014r. - 19.12.2014r.

Zakres inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie niecki małego basenu i rozbudowie szatni wraz z instalacjami wewnętrznymi tj. wentylacją mechaniczną z nowymi centralami wentylacyjnymi, instalacją elektryczną i oświetleniem hali małego basenu, rozbudowywanego zespołu szatniowego i holu z klatka schodową oraz zmianą technologii wody basenu do nauki pływania - co wiąże się z zaprojektowaniem nowej instalacji uzdatnienia wody i zbiornika przelewowego w podbaseniu. Przewiduje się również odnowienie i uatrakcyjnienie wystroju wnętrz. projekt dotyczy istniejącego budynku krytej pływalni położonego w Kędzierzynie-Koźlu. Planowana inwestycja ma na celu unowocześnienie sposobu poboru wody, układu filtracyjnego oraz systemu uzdatniania wody, ponadto polepszenie warunków użytkowania, zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu i atrakcyjności basenu oraz zaspokojenie potrzeb jego użytkowników. Hala basenowa zostanie wyposażona w nieckę basenową o wymiarach 12,51x6,00x0,58-0,95m. Basen zostanie wyposażony w bezchlorowa technologię uzdatniania wody basenowej z ozonowaniem. Z basenu woda będzie się przelewała do koryta rynny przelewowej zainstalowanej na jego bokach. Głowica niecki zostanie zakończona monolityczną rynna przelewową. Temperatura powietrza w hali basenowej będzie wynosiła 28-30 stopni celsjusza, a zalecana wilgotność nie powinna być większa niż 65%. Wentylacja hali basenowej powinna zapewnić odpowiednią liczbę wymian powietrza w hali basenowej. Dno i ściany niecki basenowej zostaną wyłożone mozaiką szklana o formacie kostki o wymiarach 24x25x4 mm. Mozaika basenowa zostanie ułożona na ścianach niecki oraz na dnie. Uzbrojenie i parametry techniczne niecki: Szerokość: 6,00 m, długość całej niecki:12,51 m, głębokość:0,58-0,95 m, temperatura wody w basenie: 28-30 stopni celsjusza, ilość dysz wlotowych dennych: 18 szt., przelew rynny: 20 szt. Dodatkowo w niecce basenowej i na hali zostanie zamontowane: Oświetlenie LED - 6 szt., mobilny dźwig dla niepełnosprawnych. Obejście basenu (plaże basenową) wyłożyć się terakotą lub innym materiałem w wykonaniu antypoślizgowym, wykonane zostaną odwodnienia punktowe plaży. Do czyszczenia niecki używany będzie automatyczny lub ręczny odkurzacz podwodny. Urządzenia uzdatniania wody basenowej zlokalizowane będą w podbasenie oraz w pomieszczeniu technicznym (w kondygnacji piwnicznej). Przewidziany system cyrkulacji wody w basenie będzie miał za zadanie ciągłe usuwanie zanieczyszczeń w postaci cięższej od wody opadających na dno i w postaci lżejszej pływających na jej powierzchni. System cyrkulacji będzie miał za zadanie równomierne rozprowadzanie na całym basenie środków dezynfekujących. W skład wyposażenia basenu oprócz urządzeń podstawowych wchodzą urządzenia poprawiające standard basenu, tj: lampy podwodne (oświetlenie podwodne), transformatory (specjalne transformatory separowane przystosowane do pracy z oświetleniem basenowym), odkurzacz basenowy, brodzik do płukania stóp, mobilna winda elektryczna dla osób niepełnosprawnych. Obiekt dostosowany będzie do przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy, na jego wyposażeniu znajdował się będzie sprzęt ogólnego przeznaczenia związany z BHP oraz sprzęt ochrony osobistej. Zestawienia powierzchni: Powierzchnia = 929,91 m2, kubatura = ok 3000 m3.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel