Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa odcinka łącznika obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn-Koźle (od ronda na ul. Szpaków do obwodnicy)

Budowa odcinka łącznika obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn-Koźle  (od ronda na ul. Szpaków do obwodnicy)

Tytuł projektu:

Budowa odcinka łącznika obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn-Koźle
(od ronda na ul. Szpaków do obwodnicy)

Nazwa programu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr RFRD/2023/G/20/2024

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

27.11.2024 r.  

Wartość projektu:

4.128.450,00 zł  – całkowita wartość zadania

3.965.400,00 zł - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

1.982.700,00 zł

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Przewidywany okres realizacji projektu:

Październik 2023 – Październik 2025 r.

 

Zakres inwestycji:

Zakres przewidywanych prac w ramach zadania

Parametry zgodnie z kosztorysem inwestorskim (należy wpisać odpowiednie wartości)

Jezdnia

4340 m2

Pobocza

1860 m2

Drogi dla pieszych

0

Drogi dla rowerów

0

Drogi dla pieszych i rowerów

0

Przejścia dla pieszych

NIE

Oznakowanie pionowe (liczba tablic)

12 szt.

Oznakowanie poziome

246,64 m2

Odwodnienie drogi

TAK

Oświetlenie drogi

TAK

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Maj 2024 (środa)
Events of the day 2 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 3 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 4 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 5 Maj 2024 (niedziela)
6
Events of the day 7 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 8 Maj 2024 (środa)
Events of the day 11 Maj 2024 (sobota)
12
Events of the day 14 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 15 Maj 2024 (środa)
Events of the day 16 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 17 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 18 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 19 Maj 2024 (niedziela)
20
21
Events of the day 22 Maj 2024 (środa)
Events of the day 23 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 24 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 25 Maj 2024 (sobota)
26
27
28
29
30
Events of the day 31 Maj 2024 (piątek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel