Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza

Projekt realizowany jest przez 6 miast pogranicza czesko-polskiego, posiadających wspólne dziedzictwo kulturowe oraz potencjał w zakresie kreowania nowych produktów turystycznych. Dotychczasowe indywidualne przedsięwzięcia każdego z partnerów miały ograniczony zasięg oddziaływania. Stworzenie produktu turystycznego o szerokim obszarze działania (Polska - 2 województwa, 4 powiaty; Czechy - 2 województwa, 2 powiaty; Europa - 2 euroregiony) pozwoli na utworzenie spójnej transgranicznej oferty turystycznej czesko-polskiego pogranicza, a poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii (infokioski, audioguide) oraz uczestnictwo w targach i imprezach turystycznych poza obszarem wsparcia umożliwi dotarcie do szerokiej grupy turystów.

Projekt zakłada wytyczenie szlaków miejskich, podkreślających wspólną historię części Europy poprzez spójne oznakowanie tras, ujednolicenie materiałów promocyjnych, wspólną ekspozycję na międzynarodowych targach i imprezach turystycznych oraz promocję pod wspólnym logo projektu, utworzenie bezobsługowych punktów informacji turystycznej (język czeski, polski, niemiecki i angielski).

Partnerstwo miast ma na celu uzyskanie niższych kosztów w organizowanych wspólnie przetargach. Wyłonienie w nich jednego dostawcy zagwarantuje maksymalne ujednolicenie zakupionego sprzętu (infokioski, systemy audioprzewodników), co jest niezmiernie istotne przy identyfikacji produktu turystycznego w tak rozległym regionie.

Potrzeba realizacji projektu wynika także z konieczności uzupełnienia działań instytucji i organizacji promujących walory turystyczne regionów o elementy niewykorzystywane dotąd bezpośrednio w promowaniu turystyki - turystykę miejską. Dotychczasowy nacisk kładziony był bowiem na walory przyrodnicze (uzdrowiska, agroturystyka, tereny rekreacyjne, leśne, górskie). Miejskie trasy turystyczne doskonale uzupełnią lokalne i regionalne strategie rozwoju turystyki.

Przykładowo dzięki temu przedsięwzięciu w Kędzierzynie-Koźlu powstaną dwa punkty informacji turystycznej wyposażone w sprzęt zakupiony ze środków unijnych.

Nazwa zadania

Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza

Wartość zadania w euro

1 110 597,20 w tym udział Gminy Kędzierzyn-Koźle 176 200,20

Wkład własny w euro

166 589,58 w tym udział Gminy Kędzierzyn-Koźle 26 430,03

Kwota dofinansowania w euro

944 007,62 w tym dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 149 770,17

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 2 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 3 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 4 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 6 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 7 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 8 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 9 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 10 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 11 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 12 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 13 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 14 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 15 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 16 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 17 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 18 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 19 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 20 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 21 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 22 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 23 czerwiec 2024 (niedziela)
24
Events of the day 25 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 26 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 27 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 28 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 29 czerwiec 2024 (sobota)
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel