Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu – Etap II

Tytuł projektu:

,,Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu – Etap II ''.

Nazwa programu:

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr NPPDL/II/G/35/2014/U/11/2015

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

10 czerwca 2015r.

Wartość projektu:

4.873.912,71 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

2.436.956,35 PLN (co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowalnych)

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

14.04.2015r. - 15.11.2015r.

Zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu będącej drogą gminną o numerze 2071 O klasy Z, na odcinku od 0,957 km ulicy do skrzyżowania z ul. Tartaczną i Reja (rondo Reja).

Planowana inwestycja obejmuje:

III etap remontu

 • przebudowę ulicy Kozielskiej od km 0,957 do km 1,69250
 • budowę 3 zatok autobusowych z przystankami
 • budowę włączeń ulic krzyżujących się
 • budowę dojazdów do posesji,
 • budowę chodników i ścieżek rowerowych,
 • przebudowę kanalizacji deszczowej i dostosowanie jej do nowej sytuacji drogowej,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę lub odtworzenie elementów małej architektury.

oraz IV etap remontu

 • przebudowę ulicy Kozielskiej od km 1,69250 do 1,79283
 • budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kozielskiej i Reja (rondo Reja)
 • budowę włączenia do ronda ul. Reja i Tartacznej w niezbędnym zakresie,
 • budowę dojazdów do posesji
 • budowę chodników i ścieżek rowerowych
 • przebudowę kanalizacji deszczowej i dostosowanie jej do nowej sytuacji drogowej
 • budowę oświetlenia ulicznego
 • budowę lub odtworzenie elementów małej architektury, w tym murków oporowych w rejonie wiaduktu kolejowego.

Integralną częścią projektu jest przebudowa kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, jak kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieci gazowe, wodociąg, kanalizacja sanitarna.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenie

Brak nadchodzących wydarzeń

Brak nadchodzących wydarzeń

Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel