Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Strategia Rozwoju

30.06.2022 r. – Strategia Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r. przyjęta 

Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła w dniu 28 czerwca 2022 r. Uchwałę Nr XLVIII/556/22 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r. Zachęcamy do zapoznania się z całym dokumentem lub krótką prezentacjąstanowiącą streszczenie najważniejszych założeń przyjętego dokumentu. W związku z przyjęciem dokumentu udostępniamy na podst. art. 42 ust. 2 ustawy o Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko  - podsumowanie.

3.06.2022 r. – Sprawozdanie z prowadzonych konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r. wraz z Prognozą odziaływania na środowisko

Z początkiem maja zakończyliśmy zbieranie uwag i wniosków do projektu dokumentu. Serdecznie dziękujemy  Mieszkańcom i Organizacjom pozarządowym, którzy przekazali nam swoje propozycje. Konsultacje nie pozostały bez echa, zgłoszenia napływały wszystkimi możliwymi kanałami, co bardzo nas cieszyło. Podziękowania kierujemy również do tych z Państwa, który wzięli udział w spotkaniu w Domu Kultury Chemik i zechcieli porozmawiać z nami o wizji i kierunkach rozwoju Kędzierzyna-Koźla.  Zakończone konsultacje podsumowane zostały w Sprawozdaniu.        

1.04.2022 r. – Rozpoczynamy konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy do konsultacji: Projekt Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn – Koźle do roku 2030 r. wraz z Prognozą odziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r.

Dokument wytycza cele strategiczne, priorytety i kierunki działań na najbliższe lata, które mają wpłynąć na dynamiczny, zrównoważony rozwój naszej gminy. Strategia wdraża rozwiązania, które zostały przygotowane we współpracy z Doradcami Związku Miast Polskich, w toku prac nad „Nową Ścieżką Rozwoju" w ramach Programu „Rozwój lokalny".

Państwa uwagi i opinie zbierane będą od dnia 1 kwietnia do 6 maja 2022 r. za pomocą przygotowanego Formularza zbierania uwag, który można przesłać bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres mailowy: rozwoj@kedzierzynkozle.pl lub na adres pocztowy: Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Strategii Rozwoju i Środków Pomocowych, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. Uwagi można przekazywać także ustnie do protokołu poprzez kontakt z pracownikiem ww. Wydziału pod numerem telefonu (077) 40 50 363. Załączone dokumenty dostępne są także do wglądu w wersji papierowej w Wydziale Strategii Rozwoju i Środków Pomocowych (punkt recepcyjny na parterze).

Drodzy Mieszkańcy, Szanowni Państwo, zapraszamy także na spotkanie konsultacyjne projektu „Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r.”, w czasie którego chcielibyśmy omówić założenia dokumentu, zebrać uwagi oraz porozmawiać o przyszłości miasta.

Bardzo liczymy na Państwa obecność w dniu 20 kwietnia 2022 r.(środa) o godz. 16.00 w Domu Kultury „Chemik”, al. Jana Pawła II 27 (Galeria Sztuk Wszelakich - parter). Przewidywany czas spotkania ok. 2 godziny.   

Konsultacje prowadzone są w na podstawie: art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2021,poz.1057 z poźn. zm) a także Uchwały Nr XXXII/340/21 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2021 w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel