Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Strategia rozwoju miasta 2014-2020

Strategia Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2014-2020 (dokument nieaktualny)

W pierwszy dzień października na polskich uczelniach zainaugurowano rok akademicki, a w Kędzierzynie-Koźlu radni przyjęli strategię rozwoju dla miasta na najbliższe lata.

Zapewne wielu mieszkańców zapyta w tej chwili: Po co miastu strategia, czemu ma ona służyć? Od dawna wiadomo, że myśli przelane na papier mają większą siłę oddziaływania, zostają dłużej w pamięci, zmuszają do analizy tego, co zapisane, zadeklarowane. Mówiąc o przyszłości, chcielibyśmy widzieć nasze miasto jako: Ośrodek nowoczesnych technologii i przemysłu; ważny węzeł komunikacyjny na europejskim szlaku kolejowym, drogowym i odrzańskim; atrakcyjne miejsce życia zintegrowanych, kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi. Tej wizji podporządkowanych zostało pięć głównych celów, których realizacja poprzez wytyczone zadania, przybliży nas w roku 2020 do osiągnięcia pożądanej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Przygotowanie nowej strategii było odpowiedzią na nieomal jednoczesne pojawienie się kilku istotnych czynników, których nie można było zignorować. Zakończona w lutym 2013 r. ewaluacja obowiązującej wówczas strategii Rozwoju Miasta na lata 2009-2015 wskazała na jej mocne zdezaktualizowanie. W międzyczasie przyjęto Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020, a Marszałek Województwa zachęcał do weryfikacji zapisów lokalnych dokumentów strategicznych, zwłaszcza w kontekście podkreślenia roli miejskich obszarów funkcjonalnych w kształtowaniu przyszłości regionu. Nie bez znaczenia była również zbliżająca się nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej i powstające programy operacyjne na lata 2014-2020, które umożliwiają pozyskanie środków finansowych na rozwój miast. Mając na uwadze powyższe Gmina Kędzierzyn-Koźle przystąpiła w ubiegłym roku do opracowania dokumentu rozwojowego.

Na przełomie 2013/2014 roku przeprowadzono badania ilościowe na reprezentatywnej grupie 501 mieszkańców oraz przygotowano diagnozę sytuacji w mieście. Kolejnym etapem prac było zorganizowanie warsztatów strategicznych, w których wzięło udział ponad trzydzieści osób – reprezentantów różnych sektorów, instytucji oraz grup społecznych. Uczestnicy warsztatów pracowali nad określeniem wizji, misji miasta oraz wytyczeniem głównych celów strategicznych, operacyjnych jak również zadań, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia obranych kierunków rozwoju.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2014-2020 został przekazany Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, którzy nie stwierdzili wpływu zapisów dokumentu na środowisko. Jednocześnie od 30 czerwca do 5 sierpnia 2014 r. projekt dokumentu został udostępniony na stronie internetowej miasta wraz ze specjalnie w tym celu przygotowanym formularzem zgłaszania wniosków i propozycji zmian. We wskazanym terminie wpłynęło ponad sto uwag, z których większość została przyjęta. W sierpniu nad dokumentem pracowało sześć komisji problemowych Rady Miasta, zaś we wrześniu odbyło się dodatkowe połączone spotkanie radnych wchodzących w skład Komisji Strategii i Rozwoju, Komisji Finansowo-Gospodarczej oraz Komisji Architektury i Urbanistyki, którzy wspólnie raz jeszcze opiniowali zaproponowane rozwiązania.

Przyjęty 1 października 2014 r. stosowną uchwałą dokument Strategii Rozwoju Miasta będzie nam towarzyszył przez najbliższe siedem lat, a jego założenia powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w corocznie konstruowanym budżecie gminy.

Jak przed nowymi studentami, których czekają lata intensywnej nauki, tak i przed nami mnóstwo zadań, których sukcesywna realizacja uczyni Kędzierzyn-Koźle miastem przyjaznym, atrakcyjnym do zamieszkania i inwestowania, miastem z którego będziemy dumni.

Zachęcamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2014-2020

Wizja Kędzierzyna-Koźla Strategia rozwoju miasta 2014-2020

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel