Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

,,Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu''

Nazwa programu:

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr NPPDL/II/G/47/2013/U/10/2014

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

13 sierpnia 2014r.

Wartość projektu:

4 307 201, 72 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

2 153 600, 86 PLN (co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowalnych)

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

26.05.2014r. - 15.11.2014r.

Zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu będącej drogą gminną o numerze 2071 O klasy Z, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gliwicką do 0,957 km odcinka ulicy.

Inwestycja obejmuje:

  • przebudowę ulicy Kozielskiej od km 0,095 do km 0,957,
  • budowę 2 zatok autobusowych z przystankami,
  • budowę włączeń ulic krzyżujących się,
  • budowę dojazdów do posesji,
  • budowę chodników i ścieżek rowerowych,
  • przebudowę kanalizacji deszczowej i dostosowanie jej do nowej sytuacji drogowej,
  • budowę oświetlenia ulicznego,
  • budowę lub odtworzenie elementów małej architektury.

Integralną częścią projektu jest przebudowa kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, jak kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieci gazowe, wodociąg, kanalizację sanitarną.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Maj 2024 (środa)
Events of the day 2 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 3 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 4 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 5 Maj 2024 (niedziela)
6
Events of the day 7 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 8 Maj 2024 (środa)
Events of the day 11 Maj 2024 (sobota)
12
Events of the day 14 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 15 Maj 2024 (środa)
Events of the day 16 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 17 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 18 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 19 Maj 2024 (niedziela)
20
21
Events of the day 22 Maj 2024 (środa)
Events of the day 23 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 24 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 25 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 26 Maj 2024 (niedziela)
27
28
29
30
Events of the day 31 Maj 2024 (piątek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel