Biuletyn Informacji Publicznej

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I

2 – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Nazwa programu:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś Priorytetowa:

2 – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie:

2.5 – Poprawa jakości środowiska miejskiego

Typ projektu:

2 – Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

Nr umowy o dofinansowanie:

POIS.02.05.00-00-0031/16

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

17.11.2016 r.

Wartość projektu:

4 972 718,47 PLN

Wysokość dofinansowania:

4 226 810,69 PLN co stanowi 85 % wartości projektu

Okres realizacji inwestycji:

2016-2018

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Kędzierzynie-Koźlu poprzez ich kompleksowy rozwój na obszarze miasta.Za cele szczegółowe projektu uznano dodatkowo ograniczenie występowania na terenie miasta roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych oraz poprawa bezpieczeństwa na terenie Kędzierzyna-Koźla poprzez usunięcie roślin zamierających i zagrażających ruchowi drogowemu i pieszemu. Realizacja projektu przyczynie się także do zwiększenia bioróżnorodności terenów zielonych w Kędzierzynie-Koźlu z uwagi na planowanie wielopiętrowe i wielogatunkowe założenia zieleni oraz nasadzenia rodzimych gatunków roślin (tym samym zapewnienie korzystnych warunków do rozwoju lokalnej fauny i flory). Uzupełniającym elementem przedsięwzięcia będzie wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony przyrody  w postaci m. in. karmników, poideł i budek dla ptaków oraz utworzenie funkcjonalnej infrastruktury  dla  udostępniania zieleni (m. in. ciągi pieszo-rowerowe i elementy małej architektury).

Planowane efekty:

W ramach przedmiotowego projektu na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle planuje się utworzenie 4 skwerów (przy budynku krytej pływalni, przy ul. Bolesława Krzywoustego, przy ul. Bolesława Chrobrego oraz na terenie Placu Pamięci Rodła), odnowienia zieleni przyulicznej przy ul. Xawerego Dunikowskiego wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego, a także odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej wraz z rewaloryzacją terenów zieleni na osiedlu Blachownia. W ramach zaplanowanych działań przewidziano również wykonanie elementów ułatwiających dostęp do terenów zielonych, takich jak ciągi pieszo-rowerowe i elementy małej architektury.

Zakres prac realizowanych w ramach projektu:

Zadanie 1 Utworzenie skweru przed budynkiem krytej pływalni przy Al. Jana Pawła II 32 w Kędzierzynie-Koźlu
Zadanie 2 Utworzenie skweru na Placu Pamięci Rodła w Kędzierzynie-Koźlu
Zadanie 3 Utworzenie skweru przy ul. Bolesława Krzywoustego w Kędzierzynie-Koźlu
Zadanie 4 Utworzenie skweru przy ul. Bolesława Chrobrego w Kędzierzynie-Koźlu
Zadanie 5 Rozwój terenów zieleni (odnowienie zieleni przyulicznej) przy ul. Xawerego Dunikowskiego w Kędzierzynie-Koźlu
Zadanie 6 Rewaloryzacja i odnowienie terenów zieleni na osiedlu Blachownia)

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:

Masz podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projekcie?
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Maj 2024 (środa)
Events of the day 2 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 3 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 4 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 5 Maj 2024 (niedziela)
6
Events of the day 7 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 8 Maj 2024 (środa)
Events of the day 11 Maj 2024 (sobota)
12
Events of the day 14 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 15 Maj 2024 (środa)
Events of the day 16 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 17 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 18 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 19 Maj 2024 (niedziela)
20
21
Events of the day 22 Maj 2024 (środa)
Events of the day 23 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 24 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 25 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 26 Maj 2024 (niedziela)
27
28
29
30
Events of the day 31 Maj 2024 (piątek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel