Biuletyn Informacji Publicznej

Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

„Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu”

Dofinansowanie:

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Numer umowy o dofinansowanie:

RPOP.09.01.01-16-0014/18-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

30.10.2018r.

Wartość projektu:

959.354,31 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

911.386,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

10.2018-08.2020

Zakres:

Projekt obejmuje szereg komplementarnych działań na    rzecz podniesienia jakości edukacji w Gminie Kędzierzyn-Koźle poprzez kompleksową realizację następujących czynności: tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego. Projekt obejmuje 12 publicznych szkół podstawowych.  Realizując projekt Gmina pragnie stworzyć takie warunki nauczania na poziomie podstawowym, aby absolwenci szkół mieli w przyszłości równe szanse funkcjonowania na rynku pracy, byli bardziej świadomi swoich zainteresowań oraz preferencji wybierając kolejne etapy nauczania. Realizacja celu ma się odbywać zarówno poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli m.in. w zakresie prowadzenia zajęć metodą eksperymentu, indywidualizacji pracy z uczniem oraz poprzez doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstaw programowych, a także przeprowadzania zajęć budzących zainteresowanie, ciekawość, angażujących uczniów w pracę zespołową oraz wspomagających rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań u dzieci. Zakłada się również dostosowanie warunków prowadzenia zajęć do wymogów programowych i współczesnych potrzeb w zakresie edukacji.

REALIZATORZY:

Wykaz jednostek organizacyjnych beneficjenta będących realizatorami Projektu

Lp

Nazwa

Adres

1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Kościelna 19, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

2

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

MOŚCICKIEGO, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

3

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

Kościuszki  41, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

4

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6

Stalmacha 20, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

5

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9

Gagarina 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

6

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10

Szkolna 3, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

7

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11

Partyzantów 30,  47-224 Kędzierzyn-Koźle

8

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12

Piastowska 30, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

9

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

Szymanowskiego 19, 47-206 Kędzierzyn-Koźle

10

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16

Sławięcicka 96, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

11

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19

Mieszka I,     47-232 Kędzierzyn-Koźle

12

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Jana Brzechwy 82, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

 

REALIZACJA

ZADANIE 1: Zakup pomocy i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu, nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Zadanie realizowane w 12 szkołach (PSP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19 i ZSP 1).  

Doposażenie 8 pracowni przyrodniczo/biologicznych w SP1, SP5, SP6, SP11, SP12, SP16 SP19, ZSP1 Doposażenie 9 pracowni fizycznych w SP3, SP6, SP9, SP10, SP11, SP12, SP15, SP16, SP19

Doposażenie 6 pracowni chemicznej w SP6, SP10, SP11, SP12, SP16, SP19

Doposażenie 11 pracowni matematycznych w SP1, SP3, SP5, SP6, SP9, SP10, SP11, SP12, SP15, SP16, SP19

Doposażenie 10 pracowni geograficznych w SP1, SP5, SP6, SP9, SP10, SP11,SP12, SP16, SP19, ZSP1

 

ZADANIE 2: Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu nauczania metodą eksperymentu

Zadanie realizowane w 11 szkołach (SP 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19 i ZSP 1).

 

ZADANIE 3: Zajęcia kształtujące i rozwijające u uczniów kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki

Zadanie realizowane w 12szkołach (PSP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19 i ZSP 1)

Galeria zdjęć

 

ZADANIE 4: Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu dla sal do terapii pedagogiczno-psychologicznej

Zadanie realizowane w 7 szkołach (PSP 1, 5, 6, 11, 15, 16, 19)

 

ZADANIE 5: Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zadanie realizowane w 7 szkołach (SP 1, 5, 6, 11,15, 16, 19).

 

ZADANIE 6: Zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zadanie realizowane w 7 szkołach podstawowych (PSP 1, 5, 6, 11, 15, 16, 19)

Galeria zdjęć

 

Liczba dzieci objętych wsparciem: 1 140

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel