Biuletyn Informacji Publicznej

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap II.

TYTUŁ PROJEKTU:

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap II.

OŚ PRIORYTETOWA:

05 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE:

05.05 – Ochrona powietrza

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.05.05.00-16-0022/19-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

04.11.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

237 167,00 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

80 636,78 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI:

05.11.2019 – 24.12.2021

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Przedmiotem projektu jest wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne, a także likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. Gmina planuje udzielać bezpośrednio dotacji mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla, którzy zadeklarują chęć likwidacji starego źródła i wymianę na nowe bardziej ekologiczne. Wnioskodawca przeprowadził ankietyzację na obszarze miasta i zebrał wnioski osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji. W ramach projektu zakładane jest: Wykonanie inwestycji w postaci demontażu indywidualnych źródeł ciepła i montaż nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła w postaci: kotłów gazowych (15 szt.), kotłów spełniających wymagania ekoprojektu na paliwa stałe (6 sztuk), kotłów spełniających wymagania Eko-projektu na paliwa stałe – pellet (3 sztuk), oraz pomp ciepła (2 sztuki). Przewidziano także wydatki niezbędne do realizacji projektu, w tym: System kontroli i rozliczania dotacji, narzędzie do pomiarów ciągłych wartości stężeń PM10, PM2,5 oraz promocję uświadamiającą nie tylko pochodzenie dofinansowania ze budżetu UE, ale także celów Wspólnoty w zakresie ograniczenia niskiej emisji i zmian klimatu. W efekcie realizacji projektu do 2021 roku zmodernizowanych zostanie 26 sztuk źródeł ciepła.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel