Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Kędzierzynie

Siedziba Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego
ul. Grunwaldzka 29/4
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel. 77 481 14 38

Konto: Bank PKO Kędzierzyn-Koźle
Nr 61 1020 3714 0000 4802 0077 4737

NR KRS: 0000109984

NIP: 749-15-32-921

Biuro czynne:
Czwartek 9.00-12.30
Piątek 9.00-12.30

Związek jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną, związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu: poprawiania ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz z innymi organizacjami społecznymi.

Organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów i inwalidów.

Reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy administracyjnej publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.

Przy Zarządzie Rejonowym PZER i działa Komisja Socjalno-bytowa, która Starając się udzielać właściwej pomocy i spełnić oczekiwania swoich członków, oraz Komisja Kultury i Organizacji Wolnego Czasu, która zagospodaruje wolny czas Seniorom.

Zarząd Rejonowy PZER i w Kędzierzynie skupia w swoich szeregach 1230 członków

Działalność Związku oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków.

Zadaniem Naszego Związku jest zagospodarowanie wolnego czasu tj. rozwijanie i pobudzanie aktywności kulturalnej, towarzyskiej, krajoznawczej, wśród naszych członków a tym samym przeciwstawiamy się osamotnieniu i marginalizacji społecznej.

Jesień życia nie jest wyrokiem tylko darem, który należy dobrze wykorzystać trzeba zerwać z rutyną życia codziennego, wystarczy, że wstąpisz do nas – znajdziesz szereg ciekawych propozycji dla siebie.

Związek działa na podstawie przepisów Prawa o Stowarzyszeniach oraz na podstawie Statutu uchwalonego przez VIII Krajowy Zjazd Delegatów i zatwierdzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i zarejestrowany 15.V.2000 r. syg.akt. VII.Ns Rej.St.77/00 i posiada osobowość prawną, oraz Instrukcji organizacyjnej wraz z załącznikami.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 marzec 2023 (środa)
Events of the day 2 marzec 2023 (czwartek)
Events of the day 3 marzec 2023 (piątek)
Events of the day 4 marzec 2023 (sobota)
Events of the day 5 marzec 2023 (niedziela)
Events of the day 6 marzec 2023 (poniedziałek)
Events of the day 7 marzec 2023 (wtorek)
Events of the day 8 marzec 2023 (środa)
Events of the day 9 marzec 2023 (czwartek)
Events of the day 10 marzec 2023 (piątek)
Events of the day 11 marzec 2023 (sobota)
Events of the day 12 marzec 2023 (niedziela)
13
Events of the day 14 marzec 2023 (wtorek)
Events of the day 15 marzec 2023 (środa)
Events of the day 16 marzec 2023 (czwartek)
Events of the day 17 marzec 2023 (piątek)
Events of the day 18 marzec 2023 (sobota)
Events of the day 19 marzec 2023 (niedziela)
Events of the day 20 marzec 2023 (poniedziałek)
Events of the day 21 marzec 2023 (wtorek)
Events of the day 22 marzec 2023 (środa)
Events of the day 23 marzec 2023 (czwartek)
Events of the day 24 marzec 2023 (piątek)
Events of the day 25 marzec 2023 (sobota)
Events of the day 26 marzec 2023 (niedziela)
Events of the day 27 marzec 2023 (poniedziałek)
Events of the day 28 marzec 2023 (wtorek)
Events of the day 29 marzec 2023 (środa)
Events of the day 30 marzec 2023 (czwartek)
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel