Biuletyn Informacji Publicznej

PT i budowa boiska przy ZSM nr 5 w Azotach

Tytuł projektu:

,,PT i budowa boiska przy ZSM nr 5 w Azotach''

Nazwa programu:

Program Rozwoju Inwestycji Sportowych - Wojewódzkie Wieloletnie Programy Rozwoju Bazy Sportowej

Nr umowy o dofinansowanie:

Umowa nr 2014/0409/2676/SubA/DIS/T

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

24.10.2014 r.

Wartość projektu:

468 794,00 zł - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

71 300 PLN (co stanowi 15,21 % kosztów kwalifikowalnych)

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

06.06.2014r. - 25.07.2014r.

Zakres inwestycji:

Przedmiotem projektu była budowa boiska do mini piłki nożnej z odwodnieniem i oświetleniem, montaż piłkochwytów, wykonanie utwardzenia terenu i montaż ławek i koszy na śmieci na działce nr 27, obręb Azoty 1044, przy Zespole Szkół Miejskich nr 5, przy ulicy Przodowników Pracy w Kędzierzynie –Koźlu. Zakres robót obejmował: - rozbiórkę istniejącego utwardzenia terenu z nawierzchnią asfaltową o powierzchni 55,00m x 28,00m, - budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchnia ze sztucznej trawy z wyposażeniem stałym o pow. 25,0m x 46,0 m, - budowę utwardzonego dojazdu do boiska od strony istniejącego zjazdu szerokości 4,0 m, - budowę utwardzonego dojścia do- i wokół boiska o szerokości 2,00m, - budowę drenażu i odwodnienia boiska, - budowę oświetlenia boiska- 4 maszty oświetleniowe, - montaż ławek – 8 szt., koszy na śmieci- 2 szt., bramek do gry o wymiarach 3,00 x 2,00 m. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki : - powierzchnia działki 27, obręb Azoty: - 12650,00m2 (1,265 ha) - powierzchnia zabudowy budynku szkoły - 1660,38 m2 - powierzchnia utwardzonej nawierzchni przeznaczonej na komunikację, pieszą i samochodową - 1166,17 m2 w tym: - istniejąca powierzchnia utwardzona - 565,68 m2 - projektowana powierzchnia utwardzona - 600,49 m2 - projektowana nawierzchnia boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy - 1150,00 m2 - powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 8673,45 m2 (68,56 %)

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 2 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 3 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 4 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
5
6
7
Events of the day 8 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 9 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 10 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 11 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 12 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 13 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 14 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 15 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 16 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 17 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 18 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 19 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 20 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 21 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 22 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 23 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 24 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 25 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 26 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 27 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 28 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 29 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 30 Wrzesień 2023 (sobota)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel