Biuletyn Informacji Publicznej

Wymiana i unifikacja oświetlenia miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

Wymiana i unifikacja oświetlenia miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu

Opis inwestycji:

Inwestycja polegać będzie na wymianie i unifikacji oświetlenia w Kędzierzynie-Koźlu celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa osobistego mieszkańców. Ponadto inwestycja poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zwiększenie trwałości użytkowej instalacji, ponieważ obecnie większość opraw oświetleniowych to konstrukcje przestarzałe, awaryjne, oparte na źródłach sodowych nie spełniających standardów technicznych, ekologicznych i estetycznych.

Wybrany wariant inwestycji spełnia kryterium efektywności ekonomicznej, pozwala zachować kompromis pomiędzy oszczędnością energii, a zachowaniem jakości oświetlenia w kontekście dopasowania do natężenia ruchu. Przyjmuje się wymianę udostępnionych Gminie przez Spółkę TAURON: 2508 punktów świetlnych, 825 słupów oraz zakup zegarów sterowniczych. Założono wymianę opraw parkowych i drogowych oraz wymianę latarni parkowych i drogowych. Latarnie znajdują się m.in. w pasach dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Inwestycja przewiduje także roboty towarzyszące, takie jak: demontaż i utylizacja słupów, opraw, kabli, montaż słupów, opraw, układanie kabli, wymianę tabliczek bezpiecznikowych oraz transport wewnętrzny zdemontowanych elementów. Dodatkowym kosztem jest system sterowania, który będzie umożliwiał zdalne ustawianie głównych parametrów obwodów oświetleniowych celem
przeprogramowania względem zaistniałych okoliczności. Dodać należy, iż przyjęte rozwiązanie pozwoli także zniwelować niedoceniany często problem rozsyłu światła w niepożądanych kierunkach (w tym aspekt ochrony nieba przed zanieczyszczeniem światłem).

Wartość inwestycji: 8.831.552,00 zł
Dofinansowanie BGK: 5.000.000,00 zł
Wkład Gminy Kędzierzyn-Koźle: 3.831.552,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 2 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 3 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 4 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 6 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 7 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 8 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 9 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 10 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 11 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 12 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 13 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 14 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 15 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 16 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 17 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 18 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 19 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 20 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 21 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 22 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 23 czerwiec 2024 (niedziela)
24
Events of the day 25 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 26 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 27 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 28 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 29 czerwiec 2024 (sobota)
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel