Biuletyn Informacji Publicznej

Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego

TYTUŁ PROJEKTU

Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego

OŚ PRIORYTETOWA

VI. Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców

DZIAŁANIE

6.1. Infrastruktura drogowa

ZAKRES

Drogi lokalne

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE

RPOP.06.01.00-16-0024/17-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

10.05.2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

4.183.380,95 PLN (łączna wartość wydatków kwalifikowalnych)

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

2.300.441,18 PLN co stanowi 54,99% wartości wydatków kwalifikowalnych

BENEFICJENT

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI

02.10.2017 r. - 29.03.2019 r.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zakłada przebudowę drogi zlokalizowanej przy ulicy Wyspiańskiego wraz z przebudową mostu i wykonaniem łącznika pomiędzy ścieżką pieszo-rowerową biegnącą na wale przeciwpowodziowym po stronie prawobrzeżnej mostu, a układem ścieżek rowerowych na rondzie po stronie lewobrzeżnej przy wykorzystaniu istniejącego mostu. Naprawa mostu pozwoli też na dalsze eksploatowanie i utrzymanie nośności mostu dla pojazdów o masie dopuszczalnej do 30 ton (klasa C). Przebudowa w ww. zakresie wymaga nieznacznego poszerzenia pomostu umożliwiającego umieszczenie w jego obszarze jezdni o szerokości 6,00 m (uspokojenie ruchu) oraz jednostronnej ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,50 m wraz z dowiązaniem jej do istniejących ścieżek po obu stronach rzeki.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 2 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 3 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 4 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
5
6
7
Events of the day 8 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 9 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 10 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 11 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 12 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 13 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 14 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 15 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 16 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 17 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 18 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 19 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 20 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 21 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 22 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 23 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 24 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 25 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 26 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 27 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 28 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 29 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 30 Wrzesień 2023 (sobota)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel