Biuletyn Informacji Publicznej

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

TYTUŁ PROJEKTU:
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty
PPGR"

NAZWA PROGRAMU:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

NUMER UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY:
Umowa o powierzenie grantu nr 2478/2022

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:
20.04.2022r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
128 128 zł

KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH:
128 128 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
128 128 zł (co stanowi 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych)

BENEFICJENT:
Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
kwiecień 2022r. - grudzień 2022r.

CEL:
Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

  • Zakup 32 komputerów wraz z oprogramowaniem
  • Ubezpieczenie sprzętu

Wsparciem objęte są dzieci (także wnuki) osób które pracowały niegdyś w zlikwidowanym, państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 2 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 3 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 4 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
5
6
7
Events of the day 8 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 9 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 10 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 11 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 12 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 13 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 14 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 15 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 16 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 17 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 18 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 19 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 20 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 21 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 22 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 23 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 24 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 25 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 26 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 27 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 28 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 29 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 30 Wrzesień 2023 (sobota)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel