Biuletyn Informacji Publicznej

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

TYTUŁ PROJEKTU:
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty
PPGR"

NAZWA PROGRAMU:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

NUMER UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY:
Umowa o powierzenie grantu nr 2478/2022

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:
20.04.2022r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
128 128 zł

KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH:
128 128 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
128 128 zł (co stanowi 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych)

BENEFICJENT:
Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
kwiecień 2022r. - grudzień 2022r.

CEL:
Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

  • Zakup 32 komputerów wraz z oprogramowaniem
  • Ubezpieczenie sprzętu

Wsparciem objęte są dzieci (także wnuki) osób które pracowały niegdyś w zlikwidowanym, państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
Events of the day 25 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel