Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla

TYTUŁ PROJEKTU:

Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla.

OŚ PRIORYTETOWA:

05 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE:

05.03 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.05.03.01-16-0015/19-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

21.12.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

892 286,58 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

300 000,00 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn - Koźle

OKRES REALIZACJI:

18.12.2018 – 31.08.2021

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w partnerstwie z Muzeum Ziemi Kozielskiej przewiduje następujące zadania: 1. Remont budynku krematorium w filii byłego obozu pracy Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu (Strefa "A" ścisłej ochr. konserwatorskiej. Rejestr zabytków woj. opolskiego pod nr 2059/80 decyzją z 31.12.1980 r. Zakres prac m.in.: renowacja elewacji, wymiana stolarki drzwiowej, montaż okien, renowacja komina, ścian wewnętrznych, remont monumentu i tablicy pamiątkowej. Renowacja pieca krematoryjnego będzie przedmiotem prac kolejnego etapu inwestycji nie objętego niniejszym wnioskiem), 2. Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu. Zakres prac m.in.: konserwacja muru, oczyszczenie, izolacja, wzmocnienie cegieł, konsolidacja zapraw, uzupełnienia, przemurowania, zabezpieczenie korony muru, wzmocnienie prętami, przebudowa studzienki, wykonanie drenażu, skarpy, schodów wraz z konstrukcją oporową oraz ogrodzenia z furtką.), 3. Opracowanie i uruchomienie aplikacji wspomagającej promocję dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla oraz zwiększająca dostępność oferty dla osób z niepełnoprawnościami wraz z wydaniem publikacji "Zeszytów Muzealnych" (w tym zakup: punktu i bramy dostępowej, Switch, drukarki kodów QR i 10 szt. tabletów).

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 2 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 3 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 4 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 6 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 7 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 8 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 9 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 10 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 11 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 12 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 13 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 14 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 15 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 16 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 17 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 18 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 19 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 20 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 21 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 22 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 23 czerwiec 2024 (niedziela)
24
Events of the day 25 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 26 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 27 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 28 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 29 czerwiec 2024 (sobota)
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel