Biuletyn Informacji Publicznej

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III

TYTUŁ PROJEKTU:

„Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III”

DOFINANSOWANIE:

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA:

IX Wysoka jakość edukacji

DZIAŁANIE:

9.1 Rozwój edukacji

PODDZIAŁANIE:

9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.09.01.03-16-0022/20-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

2020r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

492 385,00 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

418 527,25 PLN

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

09.2020-08.2022

ZAKRES:

Projekt zakłada szereg działań na rzecz podniesienia jakości edukacji w przedszkolnej w Gminie poprzez rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów i uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, w tym
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Planuje się doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym z zakresu pedagogiki specjalnej.

 

 

REALIZATORZY:

Wykaz jednostek organizacyjnych beneficjenta będących realizatorami Projektu

Lp

Nazwa

Adres

1

Urząd Miasta

Kędzierzyn-Koźle

Grzegorza Piramowicza 32

47-200 Kędzierzyn-Koźle

2

Publiczne Przedszkole nr 2

Kozielska 3

47-224 Kędzierzyn-Koźle

3

Publiczne Przedszkole nr 5

1 Maja 5 

47-220 Kędzierzyn-Koźle

4

Publiczne Przedszkole nr 6

Tadeusza Kościuszki 21 

47-224 Kędzierzyn-Koźle

5

Publiczne Przedszkole nr 7

Jordanowska 14 

47-223 Kędzierzyn-Koźle

6

Publiczne Przedszkole nr 8

Romana Dmowskiego 5 

47-220 Kędzierzyn-Koźle

7

Publiczne Przedszkole nr 9

Harcerska 16  

47-220 Kędzierzyn-Koźle

8

Publiczne Przedszkole nr 10

Władysława Broniewskiego 5 

47-225-Kędzierzyn-Koźle

9

Publiczne Przedszkole nr 11

Mikołaja Reja 14  

47-224 Kędzierzyn-Koźle

10

Publiczne Przedszkole nr 12

Bolesława Chrobrego 28  

47-200 Kędzierzyn-Koźle

11

Publiczne Przedszkole nr 13

Piastowska 10  

47-200 Kędzierzyn-Koźle

12

Publiczne Przedszkole nr 14

Roosevelta 13   

47-200 Kędzierzyn-Koźle

13

Publiczne Przedszkole nr 15

Spółdzielców 3  

47-200 Kędzierzyn-Koźle

14

Publiczne Przedszkole nr 17

Karola Szymanowskiego 29 

47-206 Kędzierzyn-Koźle

15

Publiczne Przedszkole nr 18

Sławięcicka 96B  

47-230 Kędzierzyn-Koźle

16

Publiczne Przedszkole nr 21

Filtrowa 13  

47-200 Kędzierzyn-Koźle

17

Publiczne Przedszkole nr 22

9 maja  4   

47-220 Kędzierzyn-Koźle

18

Publiczne Przedszkole nr 23

Wierzbowa 4   

47-224 Kędzierzyn-Koźle

19

Publiczne Przedszkole nr 24

Leszka Białego 7    

47-232 Kędzierzyn-Koźle

20

Publiczne Przedszkole nr 26

Bolesława Śmiałego 5  

47-232-Kędzierzyn-Koźle

 

REALIZACJA

ZADANIE 1: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia logopedyczne

Zadanie realizowane w 18 przedszkolach.  Łącznie 2809 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 292

Galeria zdjęć

 

ZADANIE 2: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zadanie realizowane w 16 przedszkolach. Łącznie 2115 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 218

Galeria zdjęć

 

ZADANIE 3: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Zadanie realizowane w 8 przedszkolach. Łącznie 401 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 145

 

ZADANIE 4: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zadanie realizowane w 2 przedszkolach. Łącznie 180 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 17

 

ZADANIE 5: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zadanie realizowane w 2 przedszkolach. Łącznie 416 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 68

 

ZADANIE 6: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zadanie realizowane w 2 przedszkolach. Łącznie 288 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 16

 

ZADANIE 7: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia z muzykoterapii

Zadanie realizowane w 2 przedszkolach. Łącznie 198 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 150

 

ZADANIE 8: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia z terapii psychologicznej

Zadanie realizowane w 1 przedszkolu. Łącznie 180 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 12

 

ZADANIE 9: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia z artyterapeutyczne

Zadanie realizowane w 1 przedszkolu. Łącznie 27 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 8

Galeria zdjęć

 

ZADANIE 10: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia z rehabilitacji

Zadanie realizowane w 1 przedszkolu. Łącznie 180 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 5

 

ZADANIE 11: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia terapeutyczne

Zadanie realizowane w 1 przedszkolu. Łącznie 72 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 6

 

ZADANIE 12: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia dla dzieci zdolnych

Zadanie realizowane w 1 przedszkolu. Łącznie 54 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 15

 

ZADANIE 13: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia z socjoterapii

Zadanie realizowane w 1 przedszkolu. Łącznie 216 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 6

 

ZADANIE 14: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia z integracji sensorycznej

Zadanie realizowane w 1 przedszkolu. Łącznie 216 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 6

 

ZADANIE 15: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia z terapii ruchowej

Zadanie realizowane w 1 przedszkolu. Łącznie 144 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 8

 

ZADANIE 16: Szkolenie dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej

Liczba szkoleń: 1

Liczba nauczycieli objętych wsparciem: 19

 

ZADANIE 17: Wydłużenie czasu pracy placówek

Zadanie realizowane w 2 przedszkolach. Łącznie 340 godzin.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Maj 2024 (środa)
Events of the day 2 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 3 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 4 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 5 Maj 2024 (niedziela)
6
Events of the day 7 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 8 Maj 2024 (środa)
Events of the day 11 Maj 2024 (sobota)
12
Events of the day 14 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 15 Maj 2024 (środa)
Events of the day 16 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 17 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 18 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 19 Maj 2024 (niedziela)
20
21
Events of the day 22 Maj 2024 (środa)
Events of the day 23 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 24 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 25 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 26 Maj 2024 (niedziela)
27
28
29
30
Events of the day 31 Maj 2024 (piątek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel