Biuletyn Informacji Publicznej

"MAMY RADY NA ODPADY" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego

TYTUŁ PROJEKTU

"MAMY RADY NA ODPADY" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego.

OŚ PRIORYTETOWA

RPOP.05.00.00. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE

RPOP.05.02.00. Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE

RPOP.05.02.00-16-0003/20-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

31.05.2021 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu ogółem: 4 024 150,68 PLN

Wydatki kwalifikowane: 4 024 150,68 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

2 937 227,58 PLN z tego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle: 65 274,96 PLN

BENEFICJENT

Województwo Opolskie

PARTNERZY

Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum Śląska Opolskiego, Związkiem Międzygminnym „Czysty Region” oraz Gminą Kędzierzyn-Koźle.

OKRES REALIZACJI

08.12.2020 – 31.12.2023

ZAKRES RZECZOWY

Projekt ma charakter innowacyjnego podejścia do edukacji w zakresie gospodarowania odpadami i polega na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej o zasięgu regionalnym (wojewódzkim). Kampania skierowana będzie do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców, tj.: osób dorosłych, młodzieży, dzieci, obejmując różnorodne formy przekazu, tj.: konkursy, ekospektakl, spoty medialne, gry terenowe, warsztaty, zajęcia edukacyjne i pokazowe, szkolenia i piknik ekologiczny Aspekty edukacyjne i informacyjne kampanii dotyczyć będą szczególnie realizacji działań kierunkowych, wskazanych do podjęcia w WPGO WO (np. zwiększenie udziału ilości odpadów zbieranych selektywnie w całkowitej masie odpadów komunalnych, segregowanych zgodnie z wymaganiami, promocji właściwego postępowania z odpadami, szczególnie w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym również postępowania z odpadami biodegradowalnymi, edukacji i promocji z zakresu hierarchii postępowania z odpadami, gospodarki cyrkulacyjnej i zapobiegania powstawaniu odpadów, przeciwdziałania spalaniu odpadów). Treści działań edukacyjnych uwzględniać będą warstwę informacyjną (kształcenie) oraz praktyczną (wyrabianie i utrwalanie właściwych nawyków). Zapewnione będzie to poprzez dostarczenie komplementarnych nośników edukacji: materiałów informacyjnych oraz narzędzi edukacji. Strona internetowa projektu została utworzona bez kosztowo adres: www.opolskie.pl/odpady. Wykorzystano także mechanizmy oddziaływania społecznego oraz zagadnienia rywalizacji oferując atrakcyjne nagrody (m.in.: serca ma nakrętki, zestawy pojemników na odpady, zgniatarki do butelek). Produktem przedsięwzięcia będzie 1 kampania informacyjno-edukacyjna, 1 projekt zawierający usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz 1 podmiot wykorzystujący technologie informacyjno-komunikacyjne.

"MAMY RADY NA ODPADY" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 2 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 3 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 4 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 6 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 7 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 8 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 9 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 10 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 11 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 12 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 13 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 14 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 15 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 16 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 17 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 18 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 19 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 20 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 21 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 22 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 23 czerwiec 2024 (niedziela)
24
Events of the day 25 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 26 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 27 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 28 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 29 czerwiec 2024 (sobota)
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel