Biuletyn Informacji Publicznej

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap III

TYTUŁ PROJEKTU

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap III

OŚ PRIORYTETOWA

RPOP.05.00.00. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE

RPOP.05.05.00. Ochrona powietrza

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE

RPOP.05.05.00-16-0024/20-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

30.07.2021 r.  

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu ogółem: 153.407,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 153.407,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

52.158,38, co stanowi 34% wydatków kwalifikowanych

BENEFICJENT

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI

29.12.2020 – 31.01.2022

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Przedmiotem projektu jest likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Gmina planuje udzielać bezpośrednio dotacji mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla, którzy zadeklarują chęć likwidacji starego źródła i wymianę na nowe bardziej ekologiczne w postaci podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Wnioskodawca przeprowadził ankietyzację na obszarze miasta i zebrał wnioski osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji.

W ramach projektu zakładane jest:

Wykonanie inwestycji w postaci demontażu indywidualnych źródeł ciepła i montaż nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła w postaci: podłączenia do sieci gazowej kotłów gazowych (13 szt.) oraz likwidację źródła ciepła poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (1 szt.). W efekcie realizacji projektu do 2022 roku zmodernizowanych zostanie 14 sztuk źródeł ciepła.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Maj 2024 (środa)
Events of the day 2 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 3 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 4 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 5 Maj 2024 (niedziela)
6
Events of the day 7 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 8 Maj 2024 (środa)
Events of the day 11 Maj 2024 (sobota)
12
Events of the day 14 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 15 Maj 2024 (środa)
Events of the day 16 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 17 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 18 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 19 Maj 2024 (niedziela)
20
21
Events of the day 22 Maj 2024 (środa)
Events of the day 23 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 24 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 25 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 26 Maj 2024 (niedziela)
27
28
29
30
Events of the day 31 Maj 2024 (piątek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel