Biuletyn Informacji Publicznej

  • Widok na Kędzierzyn-Koźle z lotu ptaka

Dane statystyczne

Długość geograficzna środka miasta: L=18°12'
Szerokość geograficzna środka miasta: B=50°20'
Wysokość miasta n.p.m.: 180 m.
Obszar Kędzierzyna-Koźla: 123 km2
Parki i zieleńce miejskie: ok. 61ha
Zieleń osiedlowa: ok. 38 ha
Liczba mieszkańców Kędzierzyna-Koźla: ok. 52 tys. osób

Kędzierzyn-Koźle liczy niespełna 59 tysięcy mieszkańców. To ważny ośrodek administracyjny, przemysłowy i kulturalny regionu, od 1 stycznia 1999 roku siedziba władz powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego. Jest ono położone w dolinie rzek Odry i Kłodnicy. Powierzchnia miasta wynosi 123,4 km2.

Dzięki korzystnemu położeniu Kędzierzyn-Koźle jest ważnym węzłem transportu wodnego, drogowego oraz kolejowego. Transport towarów koleją może odbywać się w czterech głównych kierunkach: Katowice, Wrocław, Wałbrzych, Racibórz, a sama stacja Kędzierzyn-Koźle jest ważnym węzłem kolejowym na magistrali węglowej łączącej Górny Śląsk z portami bałtyckimi. Coraz większego znaczenia nabiera też transport drogowy. W pobliżu miasta, oprócz dróg krajowych i wojewódzkich przebiega autostrada A4. Na węzeł wodny składają się rzeka Odra, Kanał Gliwicki oraz Kanał Kędzierzyński. W ramach wymienionego węzła funkcjonują dwa porty rzeczne. Transport towarów drogą wodną może odbywać się na: Górny Śląsk (port Gliwice), Dolny Śląsk, do portów Szczecin i Świnoujście oraz Europejskim Systemem Dróg Wodnych Odra - Szprewa oraz Odra - Havela do krajów Europy Zachodniej.

Charakterystyczny dla Kędzierzyna-Koźla jest dobrze rozwinięty przemysł chemiczny, posiadający własne zaplecze naukowo-techniczne. Przekształcenia w dwóch największych zakładach przemysłowych, tj. Holdingu.Blachownia. S.A. i Zakładach Azotowych .Kędzierzyn. S.A, doprowadziły do uracjonalnienia lokalnego rynku pracy, a także powstania nisz rynkowych wypełnianych przez miejscowych i zewnętrznych inwestorów prywatnych.

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych na pobyt stały na
poszczególnych osiedlach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Liczba zameldowanych mieszkańców
na poszczególnych osiedlach

pobyt stały

 pobyt czasowy

1

Rogi

1159

16

2

Zachód

4920

87

3

Południe

670

12

 4

Stare Miasto

3060

180

5

Kłodnica

3821

63

6

Pogorzelec

9898

175

7

Śródmieście

10452

230

8

Kuźniczka

986

6

9

Piastów

7275

112

10

Blachownia

2261

46

11

Przyjaźni

538

6

12

Lenartowice

484

7

13

Cisowa

1830

10

14

Miejsce Kłodnickie

335

1

15

Sławięcice

2395

50

16

Azoty

1625

83

Razem:

51709

1084

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych na pobyt stały na
poszczególnych osiedlach wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Liczba zameldowanych mieszkańców
na poszczególnych osiedlach

pobyt stały

 pobyt czasowy

1

Rogi

1157

20

2

Zachód

5048

104

3

Południe

680

12

 4

Stare Miasto

3118

224

5

Kłodnica

3837

70

6

Pogorzelec

10126

204

7

Śródmieście

10790

280

8

Kuźniczka

1004

4

9

Piastów

7437

99

10

Blachownia

2340

46

11

Przyjaźni

518

4

12

Lenartowice

476

7

13

Cisowa

1808

19

14

Miejsce Kłodnickie

337

4

15

Sławięcice

2401

65

16

Azoty

1646

78

Razem:

52723

1240

 

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych na pobyt stały na
poszczególnych osiedlach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Liczba mieszkańców na poszczególnych osiedlach

1

Rogi

1160

2

Zachód

5135

3

Południe

691

4

Stare Miasto

3187

5

Kłodnica

3870

6

Pogorzelec

10354

7

Śródmieście

11021

8

Kuźniczka

1024

9

Piastów

7617

10

Blachownia

2394

11

Przyjaźni

518

12

Lenartowice

474

13

Cisowa

1796

14

Miejsce Kłodnickie

338

15

Sławięcice

2442

16

Azoty

1684

Razem:

53705

 

 

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych na pobyt stały na
poszczególnych osiedlach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Liczba mieszkańców na poszczególnych osiedlach

1

Rogi

1192

2

Zachód

5223

3

Południe

698

4

Stare Miasto

3286

5

Kłodnica

3930

6

Pogorzelec

10558

7

Śródmieście

11346

8

Kuźniczka

1043

9

Piastów

7828

10

Blachownia

2440

11

Przyjaźni

511

12

Lenartowice

469

13

Cisowa

1812

14

Miejsce Kłodnickie

339

15

Sławięcice

2490

16

Azoty

1708

Razem:

54873

 

 

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych na pobyt stały na
poszczególnych osiedlach wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Liczba mieszkańców na poszczególnych osiedlach

1

Rogi

1203

2

Zachód

5249

3

Południe

705

4

Stare Miasto

3390

5

Kłodnica

3982

6

Pogorzelec

10715

7

Śródmieście

11603

8

Kuźniczka

1045

9

Piastów

8008

10

Blachownia

2499

11

Przyjaźni

485

12

Lenartowice

473

13

Cisowa

1812

14

Miejsce Kłodnickie

341

15

Sławięcice

2535

16

Azoty

1705

Razem:

55750

 

 

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych na pobyt stały na poszczególnych osiedlach
wg stanu na dzień 31.12.2018r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Liczba mieszkańców na poszczególnych osiedlach

1

Rogi

1226

2

Zachód

5284

3

Południe

716

4

Stare Miasto

3467

5

Kłodnica

4038

6

Pogorzelec

10850

7

Śródmieście

11800

8

Kuźniczka

1047

9

Piastów

8098

10

Blachownia

2519

11

Przyjaźni

497

12

Lenartowice

459

13

Cisowa

1834

14

Miejsce Kłodnickie

338

15

Sławięcice

2584

16

Azoty

1721

Razem:

56478

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych na pobyt stały na poszczególnych osiedlach
wg stanu na dzień 31.12.2017r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Liczba mieszkańców na poszczególnych osiedlach

1

Rogi

1221

2

Zachód

5381

3

Południe

734

4

Stare Miasto

3549

5

Kłodnica

4087

6

Pogorzelec

11054

7

Śródmieście

12017

8

Kuźniczka

1061

9

Piastów

8219

10

Blachownia

2557

11

Przyjaźni

503

12

Lenartowice

453

13

Cisowa

1824

14

Miejsce Kłodnickie

345

15

Sławięcice

2608

16

Azoty

1747

Razem:

57360

 

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych na pobyt stały na poszczególnych osiedlach
wg stanu na dzień 31.12.2016r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Liczba mieszkańców na poszczególnych osiedlach

1

Rogi

1200

2

Zachód

5428

3

Południe

734

4

Stare Miasto

3598

5

Kłodnica

4159

6

Pogorzelec

11172

7

Śródmieście

12183

8

Kuźniczka

1081

9

Piastów

8333

10

Blachownia

2571

11

Przyjaźni

512

12

Lenartowice

434

13

Cisowa

1839

14

Miejsce Kłodnickie

343

15

Sławięcice

2611

16

Azoty

1781

Razem:

57979

 

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych na pobyt stały na poszczególnych osiedlach
wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Liczba mieszkańców na poszczególnych osiedlach

1

Rogi

1211

2

Zachód

5492

3

Południe

740

4

Stare Miasto

3650

5

Kłodnica

4136

6

Pogorzelec

11373

7

Śródmieście

12399

8

Kuźniczka

1092

9

Piastów

8439

10

Blachownia

2656

11

Przyjaźni

518

12

Lenartowice

429

13

Cisowa

1823

14

Miejsce Kłodnickie

343

15

Sławięcice

2649

16

Azoty

1799

Razem:

58749

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych na pobyt stały na poszczególnych osiedlach
wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Liczba mieszkańców na poszczególnych osiedlach

1

Rogi

1235

2

Zachód

5578

3

Południe

753

4

Stare Miasto

3621

5

Kłodnica

4187

6

Pogorzelec

11543

7

Śródmieście

12578

8

Kuźniczka

1110

9

Piastów

8545

10

Blachownia

2684

11

Przyjaźni

525

12

Lenartowice

416

13

Cisowa

1818

14

Miejsce Kłodnickie

339

15

Sławięcice

2689

16

Azoty

1844

Razem:

59465

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych na pobyt stały na poszczególnych osiedlach
wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Liczba mieszkańców na poszczególnych osiedlach

1

Rogi

1248

2

Zachód

5591

3

Południe

741

4

Stare Miasto

3670

5

Kłodnica

4271

6

Pogorzelec

11746

7

Śródmieście

12777

8

Kuźniczka

1113

9

Piastów

8668

10

Blachownia

2729

11

Przyjaźni

537

12

Lenartowice

402

13

Cisowa

1829

14

Miejsce Kłodnickie

331

15

Sławięcice

2669

16

Azoty

1863

Razem:

60185

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych
na pobyt stały na poszczególnych osiedlach
wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Liczba mieszkańców na poszczególnych osiedlach

1.

Rogi

1255

2.

Zachód

5671

3.

Południe

757

4.

Stare Miasto

3735

5.

Kłodnica

4220

6.

Pogorzelec

11968

7.

Śródmieście

12945

8.

Kuźniczka

1115

9.

Piastów

8790

10.

Blachownia

2741

11.

Przyjaźni

536

12.

Lenartowice

402

13.

Cisowa

1816

14.

Miejsce Kłodnickie

338

15.

Sławięcice

2719

16.

Azoty

1901

Razem:

60909

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych
na pobyt stały na poszczególnych osiedlach
wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Liczba mieszkańców na poszczególnych osiedlach

1.

Rogi

1250

2.

Zachód

5724

3.

Południe

749

4.

Stare Miasto

3811

5.

Kłodnica

4255

6.

Pogorzelec

12169

7.

Śródmieście

13154

8.

Kuźniczka

1122

9.

Piastów

8912

10.

Blachownia

2759

11.

Przyjaźni

539

12.

Lenartowice

394

13.

Cisowa

1810

14.

Miejsce Kłodnickie

337

15.

Sławięcice

2699

16.

Azoty

1933

Razem:

61617

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle na poszczególnych osiedlach z podziałem na grupy wiekowe- stan na dzień 31.12.2010r.

Lp.

Osiedla Liczba mieszkańców miasta na poszczególnych osiedlach z podziałem na grupy wiekowe

Razem

0-5 6-13 14-16 17-18 19-60K powyżej 19-65M powyżej
1

Rogi

65 109 31 26 405 134 397 66 1233
2

Zachód

280 342 157 108 1862 729 2003 322 5803
3

Południe

43 55 35 12 254 74 244 36 753
4

Stare Miasto

211 317 136 100 1144 519 1242 211 3880
5

Kłodnica

242 366 153 129 1279 475 1386 240 4270
6

Pogorzelec

671 887 430 328 3699 1594 3991 669 12269
7

Śródmieście

681 862 361 304 3858 2297 3959 1027 13349
8

Kuźniczka

57 69 35 26 335 153 355 83 1113
9

Piastów

444 455 220 166 3298 740 3360 316 8999
10

Blachownia

216 244 93 82 899 213 958 108 2813
11

Przyjaźni

34 41 16 14 166 60 177 34 542
12

Lenartowice

30 30 7 7 117 42 121 28 382
13

Cisowa

98 162 75 52 558 168 589 100 1802
14

Miejsce Kłodnickie

15 17 9 9 117 46 110 22 345
15

Sławięcice

134 182 88 71 864 293 915 157 2704
16

Azoty

112 160 70 73 616 195 668 87 1981
 

Razem

3333 4298 1916 1507 19471 7732 20475 3506 62238

 

 

 

Liczba mieszkańców 

na poszczególnych osiedlach

1

Rogi

1203

2

Zachód

5249

3

Południe

705

4

Stare Miasto

3390

5

Kłodnica

3982

6

Pogorzelec

10715

7

Śródmieście

11603

8

Kuźniczka

1045

9

Piastów

8008

10

Blachownia

2499

11

Przyjaźni

485

12

Lenartowice

473

13

Cisowa

1812

14

Miejsce Kłodnickie

341

15

Sławięcice

2535

16

Azoty

1705

Razem:

55750

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Maj 2024 (środa)
Events of the day 2 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 3 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 4 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 5 Maj 2024 (niedziela)
6
Events of the day 7 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 8 Maj 2024 (środa)
Events of the day 11 Maj 2024 (sobota)
12
Events of the day 14 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 15 Maj 2024 (środa)
Events of the day 16 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 17 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 18 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 19 Maj 2024 (niedziela)
20
21
Events of the day 22 Maj 2024 (środa)
Events of the day 23 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 24 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 25 Maj 2024 (sobota)
26
27
28
29
30
Events of the day 31 Maj 2024 (piątek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel