Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu

TYTUŁ PROJEKTU

Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu.

OŚ PRIORYTETOWA

10 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną

DZIAŁANIE

10.02 – Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE

RPOP.10.02.00-16.0002/18-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

2019-02-15

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość ogółem: 7 648 984,90 zł.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wnioskowane dofinansowanie: 4 971 075,28 zł, co stanowi 64,99% wydatków kwalifikowalnych, z czego:                                                                      

Dla Gminy Kędzierzyn-Koźle:

  • wartość projektu: 7 203 980,14 zł,
  • dofinansowanie: 4 681 866,68 zł,
  • wkład własny: 2 522 113,46 zł.

Dla Caritas Diecezji Opolskiej:

  • wartość projektu: 445 004,76 zł,
  • dofinansowanie: 289 208,60 zł,
  • wkład własny: 155 796,16 zł.

BENEFICJENT

Gmina Kędzierzyn-Koźle (Partner Projektu: Caritas Diecezji Opolskiej).

OKRES REALIZACJI

2018-04-24  -  2019-06-28

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Przedmiotem projektu jest wykorzystanie zdegradowanego dotąd budynku po byłym przedszkolu przy ul. Szymanowskiego 33A w Kędzierzynie-Koźlu, poprzez przebudowę i rozbudowę w celu nadania nowej funkcji użytkowej sprzyjającej poprawie życia mieszkańców. Budynek wraz z terenem zostanie zaadaptowany na hospicjum. Inwestycja wpisana została w Programie Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle (z perspektywą 2030). Przedsięwzięcie przyczyni się do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez świadczenie przez hospicjum usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnościami. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego budynku oraz rozbudowę o skrzydło pomieszczeń pobytowych dla pacjentów hospicjum. W nowym skrzydle będą mieścić się 4 pokoje 2-osobowe, 3 pokoje 1-osobowe oraz część dzienna dla przebywania pacjentów wraz z salą rehabilitacji. W budynku będą znajdowały się pomieszczenia techniczne i magazynowe, przychodnia paliatywna dla pacjentów, recepcja, a także strefa przyjęć pacjentów. W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie teren zewnętrzny, zieleniec i parking. Charakter inwestycji, w odniesieniu do miasta Kędzierzyn-Koźle i jego okolic, przyczyni się do poszerzenia oferty kierowanej do osób przede wszystkim zależnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. Realizacja projektu ma służyć promowaniu włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
Events of the day 2 Październik 2019 (środa)
3
Events of the day 5 Październik 2019 (sobota)
Events of the day 8 Październik 2019 (wtorek)
Events of the day 9 Październik 2019 (środa)
Events of the day 10 Październik 2019 (czwartek)
Events of the day 11 Październik 2019 (piątek)
Events of the day 12 Październik 2019 (sobota)
Events of the day 13 Październik 2019 (niedziela)
Events of the day 14 Październik 2019 (poniedziałek)
Events of the day 16 Październik 2019 (środa)
Events of the day 17 Październik 2019 (czwartek)
Events of the day 19 Październik 2019 (sobota)
Events of the day 20 Październik 2019 (niedziela)
21
Events of the day 22 Październik 2019 (wtorek)
Events of the day 23 Październik 2019 (środa)
Events of the day 24 Październik 2019 (czwartek)
Events of the day 25 Październik 2019 (piątek)
Events of the day 26 Październik 2019 (sobota)
Events of the day 27 Październik 2019 (niedziela)
28
29
30
31
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Pokaż panel Twitter