Biuletyn Informacji Publicznej

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu

TYTUŁ PROJEKTU:

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu

OŚ PRIORYTETOWA:

09 – Wysoka jakość edukacji

DZIAŁANIE:

09.01 – Rozwój edukacji

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.09.01.03-16-0014/16-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

07.02.2018

WARTOŚĆ PROJEKTU:

2 125 273,20 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

1 806 481,62 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn - Koźle

OKRES REALIZACJI:

07.05.2017 – 25.10.2019

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Działaniami projektu objęte zostaną wszystkie ośrodki wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle - łącznie 20 przedszkoli. W projekcie udział weźmie 1306 dzieci (w tym 407 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 43 dzieci z niepełnosprawnością) i 110 nauczycieli. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące typy projektów określone dla poddziałania 9.1.3.: rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli; realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności; wydłużenie godzin pracy przedszkoli; doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego. Zaplanowano 6 zadań merytorycznych zgodnie z pkt 5.1 wniosku. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z potrzeb dzieci przedszkolnych i nauczycieli, które zidentyfikowano na podstawie opracowanych przez ośrodki wychowania przedszkolnego diagnoz. Zapotrzebowania przedszkoli, dzieci przedszkolnych, nauczycieli w zakresie zaplanowanego do realizacji wsparcia zdiagnozowano uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizycznych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Diagnozy zostały przygotowane i przeprowadzone przez poszczególne przedszkola oraz zatwierdzone przez organ prowadzący. Realizacja kompleksowego projektu, ma na celu rozwiązanie problemów i zaspokojenie wszystkich zdiagnozowanych potrzeb i problemów. 

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
Events of the day 1 Grudzień 2018 (sobota)
Events of the day 2 Grudzień 2018 (niedziela)
Events of the day 3 Grudzień 2018 (poniedziałek)
Events of the day 4 Grudzień 2018 (wtorek)
Events of the day 5 Grudzień 2018 (środa)
Events of the day 6 Grudzień 2018 (czwartek)
Events of the day 7 Grudzień 2018 (piątek)
Events of the day 8 Grudzień 2018 (sobota)
Events of the day 9 Grudzień 2018 (niedziela)
Events of the day 10 Grudzień 2018 (poniedziałek)
Events of the day 11 Grudzień 2018 (wtorek)
Events of the day 12 Grudzień 2018 (środa)
Events of the day 13 Grudzień 2018 (czwartek)
Events of the day 14 Grudzień 2018 (piątek)
Events of the day 15 Grudzień 2018 (sobota)
Events of the day 16 Grudzień 2018 (niedziela)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Pokaż panel Twitter