Biuletyn Informacji Publicznej

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu

TYTUŁ PROJEKTU:

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu

OŚ PRIORYTETOWA:

09 – Wysoka jakość edukacji

DZIAŁANIE:

09.01 – Rozwój edukacji

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.09.01.03-16-0014/16-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

07.02.2018

WARTOŚĆ PROJEKTU:

2 125 273,20 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

1 806 481,62 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn - Koźle

OKRES REALIZACJI:

07.05.2017 – 25.10.2019

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Działaniami projektu objęte zostaną wszystkie ośrodki wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle - łącznie 20 przedszkoli. W projekcie udział weźmie 1306 dzieci (w tym 407 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 43 dzieci z niepełnosprawnością) i 110 nauczycieli. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące typy projektów określone dla poddziałania 9.1.3.: rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli; realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności; wydłużenie godzin pracy przedszkoli; doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego. Zaplanowano 6 zadań merytorycznych zgodnie z pkt 5.1 wniosku. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z potrzeb dzieci przedszkolnych i nauczycieli, które zidentyfikowano na podstawie opracowanych przez ośrodki wychowania przedszkolnego diagnoz. Zapotrzebowania przedszkoli, dzieci przedszkolnych, nauczycieli w zakresie zaplanowanego do realizacji wsparcia zdiagnozowano uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizycznych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Diagnozy zostały przygotowane i przeprowadzone przez poszczególne przedszkola oraz zatwierdzone przez organ prowadzący. Realizacja kompleksowego projektu, ma na celu rozwiązanie problemów i zaspokojenie wszystkich zdiagnozowanych potrzeb i problemów. 

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
Events of the day 1 luty 2019 (piątek)
2
3
Events of the day 4 luty 2019 (poniedziałek)
Events of the day 5 luty 2019 (wtorek)
Events of the day 6 luty 2019 (środa)
Events of the day 7 luty 2019 (czwartek)
8
9
Events of the day 10 luty 2019 (niedziela)
Events of the day 11 luty 2019 (poniedziałek)
Events of the day 13 luty 2019 (środa)
Events of the day 14 luty 2019 (czwartek)
Events of the day 16 luty 2019 (sobota)
  • Event of the day 16 luty 2019 (sobota): Ice Party
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Najbliższe wydarzenie

Brak nadchodzących wydarzeń

Brak nadchodzących wydarzeń

Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Pokaż panel Twitter