Biuletyn Informacji Publicznej

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

TYTUŁ PROJEKTU:

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

OŚ PRIORYTETOWA:

3.2. Efektywność energetyczna

DZIAŁANIE:

3.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.03.02.01-16-0014/17-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

13.12.2017

WARTOŚĆ PROJEKTU:

24 402 238,86

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

14 946 206,01 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn - Koźle

OKRES REALIZACJI:

22.04.2016 – 30.09.2020

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez 13 jednostek samorządu terytorialnego i ma charakter zintegrowany. Obejmie głęboką termomodernizację 16 budynków użyteczności publicznej usytuowanych na obszarze Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, w tym jednego obiektu zabytkowego - budynku filii Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, zlokalizowanego w Szymiszowie, przy ul. Strzeleckiej 2, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem: 1047/65 w dniu 25.06.1965 r., objętego ochroną konserwatorską. Zakres zaplanowanych prac termomodernizacyjnych został określony na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych i obejmuje m. in.: prace budowlane związane z ociepleniem przegród pionowych i poziomych budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wymianę i modernizację systemów c.o., wymianę źródeł ciepła na efektywne energetycznie, w tym instalację odnawialnych źródeł energii – pomp ciepła, wymianę i modernizację systemów c. w. u. – w tym poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, montaż systemów AKPiA w celu optymalizacji zarządzania energią, montaż lub modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację energooszczędnego oświetlenia LED, montaż ogniw fotowoltaicznych. Produktami projektu będą:  Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 16 szt., Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 2 szt. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 14 szt., Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,0116 MWe, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,82 MWt, Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 30 439,39 m2.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
Events of the day 6 styczeń 2020 (poniedziałek)
7
Events of the day 8 styczeń 2020 (środa)
9
Events of the day 11 styczeń 2020 (sobota)
Events of the day 12 styczeń 2020 (niedziela)
Events of the day 13 styczeń 2020 (poniedziałek)
14
Events of the day 15 styczeń 2020 (środa)
Events of the day 16 styczeń 2020 (czwartek)
17
Events of the day 19 styczeń 2020 (niedziela)
Events of the day 20 styczeń 2020 (poniedziałek)
Events of the day 21 styczeń 2020 (wtorek)
Events of the day 23 styczeń 2020 (czwartek)
Events of the day 24 styczeń 2020 (piątek)
Events of the day 25 styczeń 2020 (sobota)
Events of the day 26 styczeń 2020 (niedziela)
27
28
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel