Biuletyn Informacji Publicznej

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III

TYTUŁ PROJEKTU

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III 

OŚ PRIORYTETOWA

V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE

RPOP.05.01.00-16-0010/18-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

27.09.2019r

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu: 3 600 846,69 zł
Wydatki kwalifikowane 2 986 214,58 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wnioskowane dofinansowanie: 2 179 638,01 zł, co stanowi 72,99% wydatków kwalifikowanych, z czego:

Dla Gminy Kędzierzyn-Koźle:

  • Wartość projektu: 3 118 961,69 zł,
  • Dofinansowanie: 1 770 476,50 zł,
  • Wkład własny: 1 348 485,19 zł.

Dla  Miejskiej Biblioteki Publicznej:

  • Wartość projektu: 93 935,00 zł,
  • Dofinansowanie: 79 844,75 zł,
  • Wkład własny: 14 090,25 zł.

Dla Związku Międzygminnego „Czysty Region”:

  • Wartość projektu: 387 950,00 zł,
  • Dofinansowanie: 329 316,76 zł,
  • Wkład własny: 58 114,72 zł.

BENEFICJENT

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI

2018-11-25 – 2020-12-31

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Projekt jest realizowany w partnerstwie Gminy Kędzierzyn-Koźle ze Związkiem Międzygminnym „Czysty Region" oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu. Przewidziano realizację następujących zadań: 1. Gmina K-Koźle: - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową i urządzeniem czterech modelowych miejskich centrów ochrony różnorodności biologicznej, - Opracowanie projektowe zieleni oraz inwentaryzacja przyrodnicza, - wykonanie nasadzeń w miejskich centrach ochrony różnorodności biologicznej, - realizacja projektu informacyjno-edukacyjnego, 2. Miejska Biblioteka Publiczna (MBP):- Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci i dorosłych, spacery, wystawy, koncert, cykle (np. „Moja zielona okolica", „Spacery z lupą"), rodzinne biegi, promocja aktywnego stylu życia, wydanie informatora okolicznościowego. Działania MBP będą prowadzone na terenie czterech modelowych miejskich centrów ochrony różnorodności biologicznej- dla każdego przygotowano odrębną ofertę, 3. Związek Międzygminny „Czysty Region" (ZMCR):- Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym opracowanie i wydruk poradnika kształtującego świadomość ekologiczną osób dorosłych, wsparcie ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata", organizacja międzygminnego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, zakup i montaż pojemników specjalistycznych na gromadzenie drobnych odpadów niebezpiecznych, organizacja „DIY – zrób to sam" – warsztatów ekologicznych, koło fortuny – ekologiczne koło wiedzy, organizacja akcji wymiany surowców wtórnych na sadzonki i nasiona roślin gatunków rodzimych, zakup pakietów książek eko-edukacyjnych. W efekcie realizacji projektu w 2020 r: 5 siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych zostanie projektem, zostaną przeprowadzone 2 kampanie informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną, wsparte będą 3 formy ochrony przyrody zostaną przebudowane 4 obiekty turystyczne i rekreacyjne oraz utworzone zostaną 4 centra ochrony różnorodności biologicznej.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
Events of the day 6 styczeń 2020 (poniedziałek)
7
Events of the day 8 styczeń 2020 (środa)
9
Events of the day 11 styczeń 2020 (sobota)
Events of the day 12 styczeń 2020 (niedziela)
Events of the day 13 styczeń 2020 (poniedziałek)
14
Events of the day 15 styczeń 2020 (środa)
Events of the day 16 styczeń 2020 (czwartek)
17
Events of the day 19 styczeń 2020 (niedziela)
Events of the day 20 styczeń 2020 (poniedziałek)
Events of the day 21 styczeń 2020 (wtorek)
Events of the day 23 styczeń 2020 (czwartek)
Events of the day 24 styczeń 2020 (piątek)
Events of the day 25 styczeń 2020 (sobota)
Events of the day 26 styczeń 2020 (niedziela)
Events of the day 27 styczeń 2020 (poniedziałek)
Events of the day 28 styczeń 2020 (wtorek)
Events of the day 29 styczeń 2020 (środa)
Events of the day 31 styczeń 2020 (piątek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel