Biuletyn Informacji Publicznej

RIPOK już rozbudowany

30.01
RIPOK już rozbudowany

Realizowane od 2016 roku prace związane z rozbudową Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zostały zakończone. Dzięki niej zwiększy się ilość odpadów, które będzie można ponownie wykorzystać, co przełoży się na mniejszą ilość tych, które trafią do kwater wysypiska na os. Sławięcice. Dziś instalacja została oficjalnie otwarta.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował:

  • budowę hali sortowni wraz z podstawowym wyposażeniem, umożliwiającą przetworzenie 42 000 ton/rok odpadów zmieszanych oraz 4 000 ton/rok odpadów z selektywnej zbiórki
  • budowę ośmiu żelbetowych reaktorów instalacji biologicznego przetwarzania umożliwiającą przeprowadzenie procesu stabilizacji tlenowej dla 31 000 ton/rok frakcji podsitowej przez okres czterech tygodni lub procesu biosuszenia dla 42 000 ton/rok odpadów zmieszanych przez okres 10 dni
  • przeniesienie istniejącej instalacji stabilizacji kontenerowej na nowo projektowany plac, adaptację instalacji stabilizacji w kontenerach na instalację kompostowania intensywnego o wydajności 5 500 ton/rok przez okres dwóch tygodni
  • budowę placu dojrzewania, na którym będzie się odbywać dojrzewanie frakcji podsitowej po procesie intensywnym o wydajności 28 000 ton/rok oraz proces kompostowania odpadów zielonych w pryzmach w ilości 5 500 ton/rok przez okres 12 tygodni
  • budowę boksów magazynowych
  • adaptację istniejącego placu magazynowego na węzeł przetwarzania i magazynowania odpadów
  • adaptację istniejącej wiaty na garaże
  • instalację myjki kół i podwozi i dodatkowej wagi samochodowej
  • stworzenie zaplecza socjalnego dla pracowników
  • budowę zbiornika wód deszczowych, dróg i placów manewrowych

Podpisana w lutym ubiegłego roku umowa na realizację zadania opiewała na kwotę blisko 22,5 mln złotych. Aż 75 proc. wartości netto inwestycji zostało sfinansowanych z pożyczki pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Związek międzygminny „Czysty Region” podniósł też kapitał spółki o 3 mln zł. Pozostała kwota pochodziła ze środków własnych spółki.

Rozbudowana instalacja będzie przetwarzać mechaniczno-biologicznymi metodami odpady powstające w gminach objętych projektem, tj. w Kędzierzynie-Koźlu, Cisku, Izbicku, Kolonowskim, Leśnicy, Polskiej Cerekwi, Reńskiej Wsi, Ujeździe, Walcach, Zdzieszowicach i Pawłowiczkach.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
Events of the day 1 Sierpień 2019 (czwartek)
Events of the day 2 Sierpień 2019 (piątek)
Events of the day 4 Sierpień 2019 (niedziela)
5
Events of the day 6 Sierpień 2019 (wtorek)
7
Events of the day 8 Sierpień 2019 (czwartek)
Events of the day 9 Sierpień 2019 (piątek)
Events of the day 10 Sierpień 2019 (sobota)
11
12
13
14
Events of the day 15 Sierpień 2019 (czwartek)
16
Events of the day 17 Sierpień 2019 (sobota)
Events of the day 18 Sierpień 2019 (niedziela)
Events of the day 19 Sierpień 2019 (poniedziałek)
Events of the day 20 Sierpień 2019 (wtorek)
Events of the day 21 Sierpień 2019 (środa)
Events of the day 22 Sierpień 2019 (czwartek)
Events of the day 23 Sierpień 2019 (piątek)
Events of the day 24 Sierpień 2019 (sobota)
Events of the day 25 Sierpień 2019 (niedziela)
Events of the day 26 Sierpień 2019 (poniedziałek)
Events of the day 27 Sierpień 2019 (wtorek)
Events of the day 28 Sierpień 2019 (środa)
Events of the day 29 Sierpień 2019 (czwartek)
Events of the day 30 Sierpień 2019 (piątek)
31
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Pokaż panel Twitter