Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Kultura, edukacja, zdrowie

Dla naszego Seniora ważna jest edukacja, dążenie do rozwoju aktywności intelektualnych i fizycznych to wszystko kształtuje poczucie własnej wartości a to zapobiega izolacji społecznej,uczy zdrowego stylu życia.
Członkowie Zarządu Rejonowego organizują wyjazdy seniorów związku do Strefy Kultury - Katowice.

Jest to nowa dzielnica miasta znajdująca się w centrum miasta i tworzą je Międzynarodowe Centrum Kongresowe, nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej  Polskiego Radia oraz muzeum Śląskie oraz terene rekreacyjne wszystko to jest zlokalizowane na terenie byłej kopalni "Katowice". Zwiedzaliśmy muzeum oraz wysłuchaliśmy koncertu NOSPR gdzie dyrygent był Rafał Zambrzycki-Payne. Była to wspaniała edukacyjna wycieczka.

Zorganizowany również wyjazd do Teatru Muzycznego w Gliwicach na widowisko muzyczne pt."Wiedeń moich marzeń"  wystąpili znakomici soliści m.in primadonna Grażyna Brodzińska.
Akcja toczy się w wiedeńskim parku, gdzie króluje muzyka Straussa, Stolza, Sieczynskiego, wspaniała atmosfera, piękne muzyka, imponujące widowisko z którego wszyscy byli bardzo zadowoleni.
Seniorzy chcę pogłębiać swoje wiadomości z obsługi internetu i komputera, został ukończony kurs dla średnio zaawansowanych z obsługi komputera i internetu.

Internet dla seniorów jest żródłem rozrywki, informacji, muzyki jak rówież za pomocą komputera opłacać rachunki, kupować bilety a nawet rejestrować się w przychodniach specjalistycznych.

Kursy są prowadzone z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla seniorów związku w Kawiarence Internetowej w Kędzierzynie ul. Damrota przez Pana Zagajnego, który fantastycznie prowadzi zajęcia- seniorzy dziękują.

Również będzie prowadzony jeszcze jeden kurs dla średniozaawansowanych z ASOS-u.
Seniorzy aktywnie uczestniczą w zajęciach gimnastycznych i rehabilitacyjnych przez to podtrzymują swoją sprawność fizyczną, bo Senior jest ciekawy świata i ludzi, który prowadzi  aktywny tryb życia , to klucz do sukcesu.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel