Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Kędzierzynie

Siedziba Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego
ul. Grunwaldzka 29/4
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel. 77 481 14 38

Konto: Bank PKO Kędzierzyn-Koźle
Nr 61 1020 3714 0000 4802 0077 4737

NR KRS: 0000109984

NIP: 749-15-32-921

Biuro czynne:
Czwartek 9.00-12.30
Piątek 9.00-12.30

Związek jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną, związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu: poprawiania ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz z innymi organizacjami społecznymi.

Organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów i inwalidów.

Reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy administracyjnej publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.

Przy Zarządzie Rejonowym PZER i działa Komisja Socjalno-bytowa, która Starając się udzielać właściwej pomocy i spełnić oczekiwania swoich członków, oraz Komisja Kultury i Organizacji Wolnego Czasu, która zagospodaruje wolny czas Seniorom.

Zarząd Rejonowy PZER i w Kędzierzynie skupia w swoich szeregach 1230 członków

Działalność Związku oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków.

Zadaniem Naszego Związku jest zagospodarowanie wolnego czasu tj. rozwijanie i pobudzanie aktywności kulturalnej, towarzyskiej, krajoznawczej, wśród naszych członków a tym samym przeciwstawiamy się osamotnieniu i marginalizacji społecznej.

Jesień życia nie jest wyrokiem tylko darem, który należy dobrze wykorzystać trzeba zerwać z rutyną życia codziennego, wystarczy, że wstąpisz do nas – znajdziesz szereg ciekawych propozycji dla siebie.

Związek działa na podstawie przepisów Prawa o Stowarzyszeniach oraz na podstawie Statutu uchwalonego przez VIII Krajowy Zjazd Delegatów i zatwierdzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i zarejestrowany 15.V.2000 r. syg.akt. VII.Ns Rej.St.77/00 i posiada osobowość prawną, oraz Instrukcji organizacyjnej wraz z załącznikami.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel