Biuletyn Informacji Publicznej

Magistrat

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców urząd miasta podejmuje wszelkie starania dotyczące poprawy i usprawnienia obsługi interesantów. Jednym z nich jest działający e-urząd, a w nim m.in. Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta, w którym wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z domu. Chcemy być bliżej ludzi, bliżej mieszkańców. Każda sesja rady miasta transmitowana jest na żywo na miejskim kanale w serwisie YouTube. Nagranie można zobaczyć również na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podnoszenie jakości pracy urzędu miasta oraz jakości życia mieszkańców nie może obejść się bez strategicznego i taktycznego podejścia do pojęcia rozwoju. Tylko dzięki odpowiedniej taktyce jesteśmy w stanie odpowiednio pokierować środkami i wykorzystać je w sposób zrównoważony i najbardziej korzystny dla mieszkańców. Wśród strategicznych dokumentów urzędu znaleźć można: Strategię rozwoju miasta na lata 2014-2020, Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta czy Lokalny program rewitalizacji. Ponadto urząd miasta działa wg norm ISO, dzięki którym jesteśmy w stanie badać i udoskonalać procesy obsługi interesantów.

Urząd miasta pozostaje w ścisłej współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami i klubami. Łączymy siły przy organizacji wydarzeń w mieście. Wiele lokalnych inicjatyw może zostać objętych honorowym patronatem prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle.

Miasto uczestniczy w wielu projektach - krajowych, międzynarodowych i unijnych, których celem jest zrównoważony rozwój, ekologiczne podejście do podejmowanych inicjatyw, a przede wszystkim poprawa poziomu życia mieszkańców. Pracownicy urzędu miasta dokładają wszelkich starań na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na działania i inwestycje prowadzone na terenie miasta.

Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

telefon: 077 40-50-311 (centrala)
fax: 077 40-50-305
e-mail: infoprom@kedzierzynkozle.pl
NIP Urzędu: 749-20-55-601
REGON Urzędu: 531-412-912

Godziny przyjmowania interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
  • w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Wszystkie płatności na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle, do odwołania - w ramach ograniczeń wprowadzonych w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle w stanie epidemii - przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną lub za pośrednictwem banków (w przypadku banku PKO BP bez żadnych opłat z tytułu wykonania tej usługi)

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel