Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – audycja radiowa o przedsięwzięciu

W związku z realizacją projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle” (PGN), w najbliższy piątek, tj. 17.07.2015r., na antenie Radia Vanessa z Raciborza, odbędzie się audycja radiowa poświęcona przedsięwzięciu.

W pierwszej części, podzielonej na dwa bloki audycji, przedstawiciel firmy wykonującej dokument zaprezentuje słuchaczom ogólne, podstawowe informacje dotyczące zagadnienia takie jak: co to jest PGN, jakie są jego cele, czym jest gospodarka niskoemisyjna, dlaczego i po co gminy wprowadzają w życie PGN-y, jakie przykładowe rodzaje zadań mogą zostać ujęte w tym strategicznym dla miasta dokumencie.

Druga część nagrania poświęcona będzie realizacji projektu w Kędzierzynie-Koźlu. Odbiorcy dowiedzą się m.in., na jakim etapie prac jesteśmy w tym momencie, kiedy wprowadzono PGN dla Kędzierzyna-Koźla, skąd pozyskano środki na jego realizację, jakie są korzyści dla mieszkańców z przyjęcia PGN oraz jakie widoczne zmiany będzie można zauważyć po zakończeniu realizacji planu.

Zachęcamy do wysłuchania audycji. Informacje w niej podane mogą rozjaśnić wiele wątpliwości i wpłynąć na treść ewentualnych uwag, które w ramach procesu konsultacji społecznych nad dokumentem można wnosić na specjalnie przygotowanym formularzu do dnia 3 sierpnia 2015r.

Szczegółowe informacje o audycji:

Data: 17.07.2015r. (piątek)
Godzina: ok 8-10 minut po wiadomościach wyemitowanych o godz. 17:00
Rozgłośnia radiowa: Radio Vanessa Racibórz
Częstotliwość: 95,8 FM oraz 100,3 FM

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel