Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

W dniu  12 października Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kędzierzynie zorganizował spotkanie w Night Clubie w Sławięcicach z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, współorganizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu.
W spotkaniu uczestniczyli Pani Starosta Małgorzata Tudaj, Pani Prezydent Sabina Nowosielska Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Agata Morkis, oraz Seniorzy, którzy zawsze licznie uczestniczą w spotkaniu a było nas 126 osób.
Pierwszego  października /01.10/ obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1990 roku.
A święto to zostało ustanowiono aby zwrócić uwagę ludzi rządzących na sprawy związane ze starzeniem się m.in. aby był dostęp do świadczeń opieki społecznych, opieki długoterminowej, zdrowotnej oraz aby była stabilność stabilność systemu emerytalnego i opiekuńczego.
Bycie Seniorem w obecnych czasach nabiera nowego znaczenia, współczesny senior to człowiek zadowolony z życia, wierzący we własne siły, ciekawy świata i ludzi, a aktywny tryb życia stanowi klucz do sukcesu.
Na spotkaniu zostali uhonorowani działacze związkowi medalami ZO PZERiI, Złotą Honorową Odznaką  oraz dyplomami Zarządu Rejonowego.
Uroczystość uświetniło Studio Piosenki działające przy DK "Chemik" pod Kierownictwem Pani Justyny Sikory oraz zespół muzyczny 'Wodzirej"
Z tej okazji złożono najserdeczniejsze życzenia, życzono przede wszystkim zdrowia i aby wiek dojrzały był czasem aktywnym, pełnym pasji, satysfakcji.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel