Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kędzierzyna-Koźle (w toku opracowania)

Konsultacje

PODSUMOWANIE BADANIA ANKIETOWEGO

23.03.2023 r.

W dniu 24 lutego, w jedenastu punktach miasta, prowadzone było badanie ankietowe w formie sondażu ulicznego. Dziękujemy mieszkańcom, którzy przystanęli na chwilę, aby porozmawiać z naszymi ankieterami. Wyniki rozmów zebrano w informacji podsumowującej, zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

20.03.2023

Już w przyszłym tygodniu zapraszamy serdecznie: Mieszkańców obszaru rewitalizacji, Właścicieli i Użytkowników nieruchomości tu położonych, Przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, Przedsiębiorców prowadzących lub planujących prowadzić działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji, Przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych podmiotów już prowadzących lub dopiero planujących rozpocząć działalność społeczną, środowiskową, kulturalną, sportową oraz inne inicjatywy na ww. obszarze, Przedstawicieli organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych a także Przedstawicieli podmiotów realizujących uprawnienia Skarbu Państwa na obszarze rewitalizacji, jak również Przedstawicieli organów doradczych i konsultacyjnych gminy i Mieszkańców miasta spoza obszaru rewitalizacji, zainteresowanych tą tematyką.  

Przygotowujemy dla Państwa warsztaty, których celem jest zaprezentowanie zidentyfikowanych już problemów  i potencjałów obszaru rewitalizacji, a także wypracowanie wizji tego obszaru po zakończeniu procesu rewitalizacji. Wspólnie opracujemy cele, które chcielibyśmy osiągnąć i kierunki działań, które przyczynią się do ożywienia ww. podobszarów.   

Widzimy się zatem:

 • 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Domu Kultury Koźle przy ulicy Skarbowej 10  - tematyka spotkania skoncentrowana na podobszarach rewitalizacji KOŹLE i KOŹLE KOSZARY.
 • 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 17.00 w siedzibie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego przy ulicy Wojska Polskiego 16F – tematyka spotkania skoncentrowana na podobszarze rewitalizacji CENTRUM.

 Aby móc zapewnić odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne pracy, zachęcam do zgłoszenia swojego udziału telefonicznie pod numerem (077) 40 50 363 lub mailowo: rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl. Pracownicy Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych pozostają do Państwa dyspozycji.  

ROZPOCZYNAMY KONSULTACJE SPOŁECZNE

15.02.2023 r.

Już w piątek, 24 lutego na wybranych ulicach miasta pracę rozpoczną ankieterzy, którzy zapytają Państwa o oczekiwania, potrzeby, opinie związane z budynkami i terenami zlokalizowanymi na obszarze rewitalizacji. Jeżeli nie dane będzie Państwu podzielić się spostrzeżeniami, nic straconego. W przygotowaniu są również warsztaty rewitalizacyjne, spacery studyjne oraz inne formy udziału w pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji, do których możecie się Państwo przyłączyć. Pomocą służą także pracownicy Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych. Szczegóły dotyczące badania ankietowego w załączonym ogłoszeniu

NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO NASZEGO MIASTA

5.01.2023 r.

Współpraca z Narodowym Instytutem Dziedzictwa zaowocowała publikacją pn. „Portret Miasta Portu. Niematerialne Dziedzictwo Kędzierzyn-Koźle”. Eksperci instytutu badali, jakie tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie są częścią dziedzictwa niematerialnego naszego miasta. Czy udało im się dotrzeć do wszystkich miejscowych zwyczajów?  Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem.

ŁATWIEJSZY PODGLĄD OBSZARU REWITALIZACJI 

23.12.2022 r.

Już teraz mieszkańcy miasta i pozostali interesariusze mogą wygodnie sprawdzić, które z nieruchomość zostaną objęte przygotowywanym gminnym programem rewitalizacji. Wystarczy wejść na miejski Portal mapowy, dla przejrzystości odznaczyć „MPZP” i  włączyć „OBSZAR REWITALIZACJI” (niebieski kafel po prawej stronie).  Na mapce pojawią się wówczas trzy podobszary: Koźle Koszary, Koźle oraz Centrum, dla których rozpoczęto opracowanie programów naprawczo-rozwojowych.  

ZMIANA UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OZ i OR 

22.12.2022 r.

W toku prac nad programem rewitalizacji zaszła konieczność poprawienia mapek prezentujących obszar zdegradowany (OZ) i obszar rewitalizacji (OR). Obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała LIII/626/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20.12.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wytyczony obszar nie uległ zmianie a podjęta uchwała poprawiła jedynie czytelność map przedstawiających ten obszar.

ROZPOCZYNAMY PRACE NAD DOKUMENTEM

9.12.2022 r.

W ostatnim tygodniu listopada Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr LII/606/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku. Poniżej obwieszczenie Prezydenta Miasta dotyczące podjętej uchwały.

OBSZAR REWITALIZACJI WYZNACZONY

28.10.2022 r.

W dniu wczorajszym Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr LI/596/22 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Kędzierzynie-Koźlu. Obszar rewitalizacji obejmuje trzy podobszary: KOŹLE, CENTRUM oraz KOŹLE KOSZARY (wg punktów adresowych jak przedstawiono poniżej). Dla terenów tych opracowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku. Podjęta uchwała daje Gminie prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości znajdujących się na tym obszarze.  

PODOBSZAR KOŹLE, obejmujący punkty adresowe:

Stare Miasto

 • 24 Kwietnia.
 • Anny.
 • Antoniego Czechowa.
 • Bohaterów Westerplatte.
 • Bolesława Limanowskiego.
 • dr Wojciecha Czerwińskiego.
 • Franklina Delano Roosevelta.
 • Gabrieli Zapolskiej.
 • Garncarska.
 • Grzegorza Piramowicza.
 • Henryka Sienkiewicza.
 • Ignacego Łukasiewicza od 2 do 22 (numery parzyste) i od 1 do 15 (numery nieparzyste).
 • Isaaka Dunajewskiego.
 • Jana Smolenia.
 • Józefa Ignacego Kraszewskiego.
 • Józefa Poniatowskiego.
 • Karpacka.
 • Lwowska.
 • Marii Konopnickiej,
 • Marii Skłodowskiej - Curie.
 • Most Józefa Długosza.
 • Most Wiktora Ludwikowskiego.
 • Norberta Bończyka.
 • Pamięci Sybiraków.
 • Piastowska od 2 do 14 (parzyste) i od 1 do 25 (nieparzyste).
 • Plac Raciborski.
 • Plac Rady Europy.
 • Pokucie.
 • Portowa od 1 do 35 (nieparzyste) i od 2 do 34 (parzyste).
 • Promenada Księdza Ludwika Rutyny.
 • Racławicka.
 • Rynek.
 • Sądowa.
 • Skarbowa.
 • Spółdzielców.
 • Stara Odra.
 • Stefana Żeromskiego.
 • Targowa.
 • Władysława Planetorza.
 • Wyspa.
 • Xawerego Dunikowskiego od nr 14 (parzyste) oraz numery nieparzyste od ul. Ustronie do końca.
 • Zamkowa.
 • Złotnicza.

Kłodnica Zachód

 • Błonie.
 • Elewatorowa.
 • Gminna.
 • Jasna.
 • Józefa Chełmońskiego.
 • Karola Szymanowskiego.
 • Kłodnicka.
 • Kłosowa.
 • Kowalska.
 • Krzywa.
 • Marynarska.
 • Młynarska.
 • Osiedlowa.
 • Plac Richarda Wagnera.
 • Pocztowa.
 • Portowa od 37 do końca i od 30 do końca.
 • Sportowa 15, 15 a
 • Szantowa.
 • Świętego Floriana.
 • Xawerego Dunikowskiego od 1 do 21 i od 2 do 6a
 • Żeglarska.

PODOBSZAR CENTRUM, obejmujący punkty adresowe:

Pogorzelec Wschód

 • Aleja Partyzantów nr 30 i 32.
 • Arki Bożka.
 • Dębowa.
 • Fryderyka Chopina od nr 1 do 19

(numer nieparzyste).

 • Gen. Władysława Sikorskiego.
 • Henryka Wieniawskiego.
 • Ignacego Paderewskiego.
 • Kwiatowa.
 • Jana Sobieskiego.
 • Janusza Korczaka.
 • Józefa Bema.
 • Juliusza Ligonia.
 • Kozielska od nr 1 do  49 (nieparzyste) oraz od nr 2, 4, 6.
 • Adama Mickiewicza numery nieparzyste.
 • Mikołaja Reja.
 • Piotra Skargi od nr 1 do  25 (nieparzyste) oraz od nr 2 do 38 (parzyste).
 • Plac Jana Surzyckiego.
 • Rondo R. Wojaczka.
 • Sosnowa.
 • Tadeusza Kościuszki od nr 1 do 42 i 43b
 • Tartaczna.
 • Towarowa od nr 2 do 16 (parzyste) oraz 1-3.
 • Wierzbowa.
 • Zielona.

Śródmieście Południe

 • 1 Maja.
 • 11 Listopada.
 • Aleja Jana Pawła II od 2 do 30 (parzyste) i od 3 do 31 (nieparzyste).
 • Aleksandra Głowackiego.
 • Doktora Judyma.
 • Grunwaldzka od nr 4 do 26 (parzyste).
 • Harcerska od nr 1 do 11.
 • Jana Dzierżonia.
 • Jana Matejki.
 • Józefa Lompy.
 • Karola Miarki.
 • Konstantego Damrota.
 • Krótka.
 • Pawła Stalmacha.
 • Pionierów od nr 1 do 4.
 • Plac Wolności.
 • Plebiscytowa.
 • Powstańców.
 • Pusta.
 • Romana Dmowskiego.
 • Romualda Traugutta.
 • Rondo Konstantego Chmielewskiego.
 • Skwer Kolejarzy
 • Słoneczna.
 • Wąska.
 • Wojska Polskiego od 2 do 16 (parzyste).

PODOBSZAR KOŹLE KOSZARY, obejmujący punkty adresowe:

Koźle Koszary

 • Synów Pułku całe 15 i 17 oraz 19B.

PIERWSZE KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

25.10.2022 r.

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta, których tematem był zasięg obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W minionym czasie próbowaliśmy zasięgnąć wiedzy, czy wyznaczone obszary w opinii mieszkańców są terenami gdzie należy prowadzić działania rewitalizacyjne, czy wymagają interwencji, czy są one istotne dla rozwoju miasta ? Dziękujemy tym z Państwa, który przyszli na zorganizowane w tym celu spotkania, dziękujemy za przekazane uwagi i opinie. Na zakończenie procesu konsultacji przedstawiamy INFORMACJĘ PODSUMOWUJĄCĄ (raport z konsultacji społecznych), zachęcamy do zapoznania się z materiałem.    

Ale to nie koniec. Cały czas można włączyć się w proces planowania rewitalizacji w mieście.
Po rozpoczęciu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji przewidujemy organizację: badania ankietowego, warsztatów stacjonarnych, spacerów studyjnych po obszarze rewitalizacji, uruchomienie punktu konsultacyjnego zbierania uwag ustnych a także tradycyjne zbieranie opinii mieszkańców w formie papierowej i elektronicznej. Mamy nadzieję, że tak różnorodny wachlarz form konsultacji stworzy forum konstruktywnej współpracy i dialogu pomiędzy osobami zainteresowanymi tym tematem.

KONSULTACE DOT. UCHWAŁY w sprawie WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO i OBSZARU REWITALIZACJI

12.09.2022 r.

W ostatnich miesiącach prowadzone były badania sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej obejmujące obszar całego miasta. Ich wyniki zostały zawarte w „Diagnozie delimitacyjnej służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Kędzierzynie-Koźlu”. Materiał ten posłużył wyznaczeniu obszarów o szczególnym natężeniu problemów.  

Oddajemy w Państwa ręce do konsultacji projekt uchwały, który wskazuje obszary borykające się z największą liczbą problemów i na których w najbliższych latach prowadzone będą działania rewitalizacyjne. Wśród nich znalazły się: os. Stare Miasto, zachodnia część os. Kłodnica, wschodnia część os. Pogorzelec, oraz południowa część os. Śródmieście jak również teren po byłych koszarach wojskowych przy ul. Synów Pułku. 

obr 1obr. 2

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi poniżej dokumentami. Zachęcamy do wnoszenia uwag za pomocą załączonego „Formularza uwag i opinii” w terminie od 19 września do 18 października 2022.  Wyniki prowadzonych konsultacji zostaną opublikowane do 30 dni po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie www.kedzierzynkozle.pl 

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz Państwa opinie.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel