Biuletyn Informacji Publicznej

 • Urząd Miasta
 • Urząd Miasta

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kędzierzyna-Koźle (w toku opracowania)

Konsultacje

NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO NASZEGO MIASTA 

5.01.2023 r.

Współpraca z Narodowym Instytutem Dziedzictwa zaowocowała publikacją pn. „Portret Miasta Portu. Niematerialne Dziedzictwo Kędzierzyn-Koźle”. Eksperci instytutu badali, jakie tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie są częścią dziedzictwa niematerialnego naszego miasta. Czy udało mi się dotrzeć do wszystkich miejscowych zwyczajów ?  Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem.

ŁATWIEJSZY PODGLĄD OBSZARU REWITALIZACJI 

23.12.2022 r.

Już teraz mieszkańcy miasta i pozostali interesariusze mogą wygodnie sprawdzić, które z nieruchomość zostaną objęte przygotowywanym gminnym programem rewitalizacji. Wystarczy wejść na miejski Portal mapowy, dla przejrzystości odznaczyć „MPZP” i  włączyć „OBSZAR REWITALIZACJI” (niebieski kafel po prawej stronie).  Na mapce pojawią się wówczas trzy podobszary: Koźle Koszary, Koźle oraz Centrum, dla których rozpoczęto opracowanie programów naprawczo-rozwojowych.  

ZMIANA UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OZ i OR 

22.12.2022 r.

W toku prac nad programem rewitalizacji zaszła konieczność poprawienia mapek prezentujących obszar zdegradowany (OZ) i obszar rewitalizacji (OR). Obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała LIII/626/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20.12.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wytyczony obszar nie uległ zmianie a podjęta uchwała poprawiła jedynie czytelność map przedstawiających ten obszar.

ROZPOCZYNAMY PRACE NAD DOKUMENTEM

9.12.2022 r.

W ostatnim tygodniu listopada Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr LII/606/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku. Poniżej obwieszczenie Prezydenta Miasta dotyczące podjętej uchwały.

OBSZAR REWITALIZACJI WYZNACZONY

28.10.2022 r.

W dniu wczorajszym Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr LI/596/22 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Kędzierzynie-Koźlu. Obszar rewitalizacji obejmuje trzy podobszary: KOŹLE, CENTRUM oraz KOŹLE KOSZARY (wg punktów adresowych jak przedstawiono poniżej). Dla terenów tych opracowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku. Podjęta uchwała daje Gminie prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości znajdujących się na tym obszarze.  

PODOBSZAR KOŹLE, obejmujący punkty adresowe:

Stare Miasto

 • 24 Kwietnia.
 • Anny.
 • Antoniego Czechowa.
 • Bohaterów Westerplatte.
 • Bolesława Limanowskiego.
 • dr Wojciecha Czerwińskiego.
 • Franklina Delano Roosevelta.
 • Gabrieli Zapolskiej.
 • Garncarska.
 • Grzegorza Piramowicza.
 • Henryka Sienkiewicza.
 • Ignacego Łukasiewicza od 2 do 22 (numery parzyste) i od 1 do 15 (numery nieparzyste).
 • Isaaka Dunajewskiego.
 • Jana Smolenia.
 • Józefa Ignacego Kraszewskiego.
 • Józefa Poniatowskiego.
 • Karpacka.
 • Lwowska.
 • Marii Konopnickiej,
 • Marii Skłodowskiej - Curie.
 • Most Józefa Długosza.
 • Most Wiktora Ludwikowskiego.
 • Norberta Bończyka.
 • Pamięci Sybiraków.
 • Piastowska od 2 do 14 (parzyste) i od 1 do 25 (nieparzyste).
 • Plac Raciborski.
 • Plac Rady Europy.
 • Pokucie.
 • Portowa od 1 do 35 (nieparzyste) i od 2 do 34 (parzyste).
 • Promenada Księdza Ludwika Rutyny.
 • Racławicka.
 • Rynek.
 • Sądowa.
 • Skarbowa.
 • Spółdzielców.
 • Stara Odra.
 • Stefana Żeromskiego.
 • Targowa.
 • Władysława Planetorza.
 • Wyspa.
 • Xawerego Dunikowskiego od nr 14 (parzyste) oraz numery nieparzyste od ul. Ustronie do końca.
 • Zamkowa.
 • Złotnicza.

Kłodnica Zachód

 • Błonie.
 • Elewatorowa.
 • Gminna.
 • Jasna.
 • Józefa Chełmońskiego.
 • Karola Szymanowskiego.
 • Kłodnicka.
 • Kłosowa.
 • Kowalska.
 • Krzywa.
 • Marynarska.
 • Młynarska.
 • Osiedlowa.
 • Plac Richarda Wagnera.
 • Pocztowa.
 • Portowa od 37 do końca i od 30 do końca.
 • Sportowa 15, 15 a
 • Szantowa.
 • Świętego Floriana.
 • Xawerego Dunikowskiego od 1 do 21 i od 2 do 6a
 • Żeglarska.

PODOBSZAR CENTRUM, obejmujący punkty adresowe:

Pogorzelec Wschód

 • Aleja Partyzantów nr 30 i 32.
 • Arki Bożka.
 • Dębowa.
 • Fryderyka Chopina od nr 1 do 19

(numer nieparzyste).

 • Gen. Władysława Sikorskiego.
 • Henryka Wieniawskiego.
 • Ignacego Paderewskiego.
 • Kwiatowa.
 • Jana Sobieskiego.
 • Janusza Korczaka.
 • Józefa Bema.
 • Juliusza Ligonia.
 • Kozielska od nr 1 do  49 (nieparzyste) oraz od nr 2, 4, 6.
 • Adama Mickiewicza numery parzyste.
 • Mikołaja Reja.
 • Piotra Skargi od nr 1 do  25 (nieparzyste) oraz od nr 2 do 38 (parzyste).
 • Plac Jana Surzyckiego.
 • Rondo R. Wojaczka.
 • Sosnowa.
 • Tadeusza Kościuszki od nr 1 do 42 i 43b
 • Tartaczna.
 • Towarowa od nr 2 do 16.
 • Wierzbowa.
 • Zielona.

Śródmieście Południe

 • 1 Maja.
 • 11 Listopada.
 • Aleja Jana Pawła II od 2 do 30 (parzyste) i od 3 do 17 (nieparzyste).
 • Aleksandra Głowackiego.
 • Doktora Judyma.
 • Grunwaldzka od nr 4 do 26 (parzyste).
 • Harcerska od nr 1 do 11.
 • Jana Dzierżonia.
 • Jana Matejki.
 • Józefa Lompy.
 • Karola Miarki.
 • Konstantego Damrota.
 • Krótka.
 • Pawła Stalmacha.
 • Pionierów od nr 1 do 4.
 • Plac Wolności.
 • Plebiscytowa.
 • Powstańców.
 • Pusta.
 • Romana Dmowskiego.
 • Romualda Traugutta.
 • Rondo Konstantego Chmielewskiego.
 • Skwer Kolejarzy
 • Słoneczna.
 • Wąska.
 • Wojska Polskiego od 2 do 16 (parzyste).

PODOBSZAR KOŹLE KOSZARY, obejmujący punkty adresowe:

Koźle Koszary

 • Synów Pułku 15 i 19B.

PIERWSZE KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

25.10.2022 r.

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta, których tematem był zasięg obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W minionym czasie próbowaliśmy zasięgnąć wiedzy, czy wyznaczone obszary w opinii mieszkańców są terenami gdzie należy prowadzić działania rewitalizacyjne, czy wymagają interwencji, czy są one istotne dla rozwoju miasta ? Dziękujemy tym z Państwa, który przyszli na zorganizowane w tym celu spotkania, dziękujemy za przekazane uwagi i opinie. Na zakończenie procesu konsultacji przedstawiamy INFORMACJĘ PODSUMOWUJĄCĄ (raport z konsultacji społecznych), zachęcamy do zapoznania się z materiałem.    

Ale to nie koniec. Cały czas można włączyć się w proces planowania rewitalizacji w mieście.
Po rozpoczęciu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji przewidujemy organizację: badania ankietowego, warsztatów stacjonarnych, spacerów studyjnych po obszarze rewitalizacji, uruchomienie punktu konsultacyjnego zbierania uwag ustnych a także tradycyjne zbieranie opinii mieszkańców w formie papierowej i elektronicznej. Mamy nadzieję, że tak różnorodny wachlarz form konsultacji stworzy forum konstruktywnej współpracy i dialogu pomiędzy osobami zainteresowanymi tym tematem.

KONSULTACE DOT. UCHWAŁY w sprawie WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO i OBSZARU REWITALIZACJI

12.09.2022 r.

W ostatnich miesiącach prowadzone były badania sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej obejmujące obszar całego miasta. Ich wyniki zostały zawarte w „Diagnozie delimitacyjnej służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Kędzierzynie-Koźlu”. Materiał ten posłużył wyznaczeniu obszarów o szczególnym natężeniu problemów.  

Oddajemy w Państwa ręce do konsultacji projekt uchwały, który wskazuje obszary borykające się z największą liczbą problemów i na których w najbliższych latach prowadzone będą działania rewitalizacyjne. Wśród nich znalazły się: os. Stare Miasto, zachodnia część os. Kłodnica, wschodnia część os. Pogorzelec, oraz południowa część os. Śródmieście jak również teren po byłych koszarach wojskowych przy ul. Synów Pułku. 

obr 1obr. 2

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi poniżej dokumentami. Zachęcamy do wnoszenia uwag za pomocą załączonego „Formularza uwag i opinii” w terminie od 19 września do 18 października 2022.  Wyniki prowadzonych konsultacji zostaną opublikowane do 30 dni po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie www.kedzierzynkozle.pl 

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz Państwa opinie.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
Events of the day 1 luty 2023 (środa)
Events of the day 2 luty 2023 (czwartek)
Events of the day 3 luty 2023 (piątek)
Events of the day 4 luty 2023 (sobota)
Events of the day 5 luty 2023 (niedziela)
6
7
8
9
10
Events of the day 11 luty 2023 (sobota)
Events of the day 12 luty 2023 (niedziela)
13
Events of the day 14 luty 2023 (wtorek)
15
16
Events of the day 17 luty 2023 (piątek)
 • Event of the day 17 luty 2023 (piątek): Ice Party
Events of the day 18 luty 2023 (sobota)
Events of the day 19 luty 2023 (niedziela)
20
21
22
23
24
Events of the day 25 luty 2023 (sobota)
Events of the day 26 luty 2023 (niedziela)
27
28
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel