Biuletyn Informacji Publicznej

Remont ulic na osiedlu Kuźniczka w Kędzierzynie-Koźlu – Etap II (ul. Leszczynowa, Głogowa, Jodłowa, Starowiejska, Ogrodowa)

Tytuł projektu:

Remont ulic na osiedlu Kuźniczka w Kędzierzynie-Koźlu – Etap II
(ul. Leszczynowa, Głogowa, Jodłowa, Starowiejska, Ogrodowa).

Nazwa programu:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Numer umowy o dofinansowanie:
Nr RFRD/2023/G/25/R

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
24.08.2023 r.  

Wartość projektu:
6.626.646,36 zł – całkowita wartość zadania

1.539.570,38 - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:
769.785,19 zł

Beneficjent:
Gmina Kędzierzyn-Koźle

Przewidywany okres realizacji projektu:
Październik 2023 – Czerwiec 2024 r.

Zakres inwestycji:

Zakres przewidywanych prac w ramach zadania

jednostka miary

wartość liczbowa

Jezdnia

m2

8631

Oznakowanie pionowe (liczba tablic)

szt.

3

Odwodnienie drogi

-

TAK

Skrzyżowania

szt.

7

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel