Biuletyn Informacji Publicznej

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych poprzez rozbudowę przejść dla pieszych przy ul. Tuwima w Kędzierzynie-Koźlu. (Przejście nr 1 - pomiędzy przystankami MZK nr 32 i 33)

Tytuł projektu:

„Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych poprzez rozbudowę przejść dla pieszych
przy ul. Tuwima w Kędzierzynie-Koźlu. (Przejście nr 1 - pomiędzy przystankami MZK
nr 32 i 33)”

Nazwa programu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr RFRD/U/2021/G/7/P-II

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

08.11.2021 r.

Wartość projektu:

115.780,80 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

92.624,64 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

05.2020-06.2021

Zakres inwestycji:

Przebudowa odcinka drogi oraz chodnika w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, poprawa funkcjonalności pod kątem osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie kostki integracyjnej, montaż dedykowanego oświetlenia

Długość jezdni stanowiąca obszar oddziaływania: 119,3 MB
Długość chodników stanowiąca obszar oddziaływania: 119,3 MB

 

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel