Biuletyn Informacji Publicznej

PT i budowa boiska przy ZSM nr 5 w Azotach

Tytuł projektu:

,,PT i budowa boiska przy ZSM nr 5 w Azotach''

Nazwa programu:

Program Rozwoju Inwestycji Sportowych - Wojewódzkie Wieloletnie Programy Rozwoju Bazy Sportowej

Nr umowy o dofinansowanie:

Umowa nr 2014/0409/2676/SubA/DIS/T

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

24.10.2014 r.

Wartość projektu:

468 794,00 zł - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

71 300 PLN (co stanowi 15,21 % kosztów kwalifikowalnych)

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

06.06.2014r. - 25.07.2014r.

Zakres inwestycji:

Przedmiotem projektu była budowa boiska do mini piłki nożnej z odwodnieniem i oświetleniem, montaż piłkochwytów, wykonanie utwardzenia terenu i montaż ławek i koszy na śmieci na działce nr 27, obręb Azoty 1044, przy Zespole Szkół Miejskich nr 5, przy ulicy Przodowników Pracy w Kędzierzynie –Koźlu. Zakres robót obejmował: - rozbiórkę istniejącego utwardzenia terenu z nawierzchnią asfaltową o powierzchni 55,00m x 28,00m, - budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchnia ze sztucznej trawy z wyposażeniem stałym o pow. 25,0m x 46,0 m, - budowę utwardzonego dojazdu do boiska od strony istniejącego zjazdu szerokości 4,0 m, - budowę utwardzonego dojścia do- i wokół boiska o szerokości 2,00m, - budowę drenażu i odwodnienia boiska, - budowę oświetlenia boiska- 4 maszty oświetleniowe, - montaż ławek – 8 szt., koszy na śmieci- 2 szt., bramek do gry o wymiarach 3,00 x 2,00 m. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki : - powierzchnia działki 27, obręb Azoty: - 12650,00m2 (1,265 ha) - powierzchnia zabudowy budynku szkoły - 1660,38 m2 - powierzchnia utwardzonej nawierzchni przeznaczonej na komunikację, pieszą i samochodową - 1166,17 m2 w tym: - istniejąca powierzchnia utwardzona - 565,68 m2 - projektowana powierzchnia utwardzona - 600,49 m2 - projektowana nawierzchnia boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy - 1150,00 m2 - powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 8673,45 m2 (68,56 %)

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel