Biuletyn Informacji Publicznej

Remont ciągu ulic: Miłej, Pięknej, Parkowej, Nowej, Kanałowej, Północnej, Poprzecznej, Zgodnej, Przyjemnej w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

Remont ciągu ulic: Miłej, Pięknej, Parkowej, Nowej, Kanałowej, Północnej, Poprzecznej, Zgodnej, Przyjemnej w Kędzierzynie-Koźlu

Nazwa programu:

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój

Numer umowy o dofinansowanie:

NPPDL/II/G/36/2014/U/59/2015

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

04 grudnia 2015r.

Wartość projektu:

1.189.822 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

594.911 PLN (co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowalnych)

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

12.03.2015r. - 15.12.2015r.

Zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji w Kędzierzynie-Koźlu jest remont następujących dróg gminnych:

 • ul. Miła – droga gminna nr 107839 O, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową- ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą Piękną- droga gminna,
 • ul. Piękna – droga gminna nr 107871 O,  na odcinku od skrzyżowania z ulicą Miłą do skrzyżowania z ulicą Zgodną
 • ul. Parkowa – droga gminna nr 107867 O, odcinek do skrzyżowania z ul. Miłą,
 • ul. Nowa – droga gminna nr 107855 O, na odcinku od ul. Poprzecznej do ulicy Zgodnej,
 • ul. Kanałowa – droga gminna nr 107786 O, w zakresie placu manewrowego,
 • ul. Północna – droga gminna nr 107885 O, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zamkniętą do skrzyżowania
 • z ulicą Piękną i Aroniową,
 • ul. Poprzeczna – droga gminna nr 107883 O, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zamkniętą do skrzyżowania z ulicą Piękną,
 • ul. Zgodna – droga gminna nr 107970 O, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Parkową do skrzyżowania z ulicą Malinową i Piękną,
 • ul. Przyjemna – droga gminna nr 107892 O, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kanałową do skrzyżowania z ulicą Piękną.

Zakres rzeczowy, wymiary, parametry:

W miejscach uszkodzonej warstwy ścieralnej projektuje się wymianę w-wy, w miejscach uszkodzonej konstrukcji jezdni projektuje się jej wymianę. Na odcinkach, gdzie znajduje się chodnik w złym stanie technicznym projektuje się wymianę konstrukcji chodnika. Na odcinkach, gdzie znajduje się krawężnik w złym stanie technicznym projektuje się jego wymianę. Projektuje się korektę niwelety jezdni na odcinkach z mniejszymi spadkami podłużnymi niż 0,3%. Na pozostałych odcinkach niweleta pozostaje bez zmian.

Główne parametry geometryczne:

 1. Łączna długość odcinków – 2066 m
 2. Szerokość jezdni – 5,4÷6,2 m
 3. Szerokość chodnika – 1,2÷2,3 m
 4. Powierzchnia warstwy ścieralnej do wymiany – 10270 m2
 5. Powierzchnia chodnika do remontu – 1904,74 m2,  (w tym 687,74m2 już wykonano)
 6. Powierzchnia chodnika do wybudowania – 746 m2
Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel