Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

,,Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu''

Nazwa programu:

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr NPPDL/II/G/47/2013/U/10/2014

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

13 sierpnia 2014r.

Wartość projektu:

4 307 201, 72 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

2 153 600, 86 PLN (co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowalnych)

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

26.05.2014r. - 15.11.2014r.

Zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu będącej drogą gminną o numerze 2071 O klasy Z, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gliwicką do 0,957 km odcinka ulicy.

Inwestycja obejmuje:

  • przebudowę ulicy Kozielskiej od km 0,095 do km 0,957,
  • budowę 2 zatok autobusowych z przystankami,
  • budowę włączeń ulic krzyżujących się,
  • budowę dojazdów do posesji,
  • budowę chodników i ścieżek rowerowych,
  • przebudowę kanalizacji deszczowej i dostosowanie jej do nowej sytuacji drogowej,
  • budowę oświetlenia ulicznego,
  • budowę lub odtworzenie elementów małej architektury.

Integralną częścią projektu jest przebudowa kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, jak kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieci gazowe, wodociąg, kanalizację sanitarną.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel