Biuletyn Informacji Publicznej

Senior zawsze aktywny

Oś Priorytetowa

3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych

Dziedzina wsparcia

3.3 Fundusz Mikroprojektów

Nr ewidencyjny wniosku

EP.IX.33

Data podpisania umowy o dofinansowanie

24 lipca 2012

Wartość projektu

18 387,00 EURO

Wysokość dofinansowania

15 628,95 EURO ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 838,70 EURO z budżetu państwa

Beneficjent

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Tytuł projektu

Senior zawsze aktywny.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel