Biuletyn Informacji Publicznej

Wspólnie poznajemy tradycje Śląska Opolskiego i Opawskiego

Oś Priorytetowa

3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych

Dziedzina wsparcia

3.3 Fundusz Mikroprojektów

Nr ewidencyjny wniosku

EP.IX.29

Data podpisania umowy o dofinansowanie

24 lipca 2012

Wartość projektu

6 576,00 EURO

Wysokość dofinansowania

5 589,60 EURO ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
657,60 EURO z budżetu państwa

Beneficjent

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Tytuł projektu

Wspólnie poznajemy tradycje Śląska Opolskiego i Opawskiego.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel